Versoepeling bankgeheim komt voor Grondwettelijk Hof
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Vivaldi-regering hopen dat het minder strikte bankgeheim in combinatie met het stopzetten van de fiscale regularisatie veel belastingplichtigen zal aansporen om met hun zwart en grijs geld boven water te komen. Foto: belga

De private actiegroep Ministry of Privacy trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de verdere ‘uitholling’ van het bankgeheim. Ze vindt de nieuwe maatregel disproportioneel omdat de fiscus al genoeg middelen heeft om bankgegevens te kunnen inkijken

Uw bankrekening heeft binnenkort nog minder geheimen voor de fiscus. Uiterlijk op 31 januari 2022 moeten financiële instellingen ook de saldi van bankrekeningen en effectenrekeningen, en de afkoopwaarde ...