Stad Peer vraagt bijkomend onderzoek PFAS-vervuiling militaire brandweerkazerne
Foto: MHB Marc Herremans

De stad Peer werd vrijdagavond op de hoogte gebracht van een PFAS-vervuiling op de locatie van de militaire brandweer van de vliegbasis Kleine-Brogel (Peer). Dat bleek uit gegevens van Ovam. De locatie ligt op 800 meter van bebouwing en op 450 meter van landbouwgebied. De burgemeester vraagt verder onderzoek, overleg en maatregelen.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) speelde de informatie vrijdagavond laat door aan de burgervader van Peer. De stad vraagt heel snel duidelijk en constant overleg met Ovam over de huidige bekende gegevens en vraagt nieuwe en bijkomende metingen.

‘Zowel wat de betreft de site zelf in samenspraak met Defensie, als de invloed op de omgeving, bijvoorbeeld het grondwater. Daarnaast moeten snel de gevolgen voor de volksgezondheid in kaart worden gebracht en de inwoners en werknemers van de vliegbasis geïnformeerd worden. Hun gezondheid staat hierin centraal’, aldus burgemeester Matheï van Peer.

Omdat Steven Matheï zaterdagmiddag nog niets van Ovam ontvangen had, nam hij zelf contact op waarna hij het rapport kort na de middag mocht ontvangen. Ovam garandeerde dat de verontreiniging van brandweeroefenterreinen snel afneemt met de afstand en zelfs na honderd meter erg laag is. De stad Peer en de burgemeester blijven het dossier zeer nauw opvolgen.