Arco-proces: Belfius maakt brandhout van ‘grote misleiding’
Foto: BELGA

De advocaat van Belfius beschuldigt Deminor ervan zich zelf schuldig gemaakt te hebben aan misleiding in de zaak-Arco.

Dominique Blommaert haalde een reeks argumenten uit de kast om aan te tonen dat de bank Belfius zich niet schuldig heeft gemaakt aan de beweerde ‘grote misleiding’ die zich over 30 tot 40 jaar uitspon.

Blommaert was kritisch over de bewijslast die Deminor, die namens 2.172 coöperanten procedeert, aanbrengt. Dat plots in oktober 2020 een enquête wordt voorgelegd waarin gepeild werd bij de coöperanten over de omstandigheden waarin ze hun Arcopar-aandelen kochten, is volgens Blommaert de zaken op zijn kop zetten. ‘Men dagvaardt in 2014 en in 2020 gaat men bij zijn achterban nagaan wat er eigenlijk destijds gebeurd is?’

Volgens de advocaat van Belfius bekijkt men bovendien de manier waarop de aandelen werden verkocht door de verkeerde bril. ‘Men werkt met achteraf verworven kennis en baseert zich op een destijds onbestaande regelgeving. Men moet de feiten situeren in de toen geldende context. De strikte beleggingsregels (Mifid) waar aanbieders van financiële producten zich moeten aan houden dateren pas van 2004.’

Eenzelfde probleem ziet Blommaert met de aanklacht dat het risico van de investering verzwegen werd. ‘Een bank werd destijds absoluut niet als risicovolle investering gezien. Niemand voorzag de financiële crisis van 2008.’

Financiële crisis

De advocaat van Belfius pakte ook uit met een aantal artikelen uit een financiële krant waar de coöperatieve aandelen regelmatig werden omschreven als veilig en fiscaal aantrekkelijk. Volgens Blommaert een bewijs van hoe de aandelen destijds werden ingeschat. Pas na de financiële crisis veranderde het denken.

Het argument dat het toenmalige Bacob Bank in Chicago een risicovolle investering deed, werd door de advocaat ook bekritiseerd. ‘Een minderheidsbelang in de Benelux-dochter die in 1996 met winst werd verkocht. Wie is hier eigenlijk wie aan het misleiden?’

Een ander probleem volgens de advocaat van Belfius is dat de bank slechts een bemiddelaar was. Veel van de bewijsstukken van Deminor hebben betrekking op stukken van Arco. Deminor zou erg weinig stukken voorleggen die aantonen dat Belfius zelf klanten aanschreef.

Coöperanten

Volgens Blommaert zijn de 2.172 eisers geen homogene groep, maar een heterogene verzameling van eisers die op verschillende momenten instapten. En dat betekent volgens advocaat Benoît Allemeersch, die eveneens voor Belfius optreedt, dat de problematiek van de verjaring voor elke coöperant apart moet bekeken worden. Even goed moet elke coöperant apart aantonen wanneer en hoe hij misleid werd. De rechtbank zal dan ook moeten oordelen of die informatie doorslaggevend was bij het nemen van de investeringsbeslissing. Later vandaag gaat de Belgische staat zich verdedigen.