De Vlaming vertrouwt Vlaamse en federale overheid steeds minder
Hilde Crevits, op huisbezoek tijdens een vorige verkiezingscampagne. Foto: Jimmy Kets

Eén op de drie Vlamingen is heel tevreden over zijn eigen gemeentebestuur. Maar dat gemiddelde verbergt grote verschillen. Het vertrouwen in de Vlaamse en federale overheid is her en der dan weer ontnuchterend klein geworden.

‘Het lokale bestuursniveau wordt het bestuursniveau van de 21ste eeuw. Het afgelopen jaar bewezen onze lokale besturen opnieuw hun daadkracht. Zij waren het aanspreekpunt waar de burger terecht kon. Zij ...