camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

vervuiling

Lantis mag 3M niet meer aansprakelijk stellen voor PFOS-vervuiling

In een dading tussen de uitvoerder van de Oosterweelwerken en 3M staat dat beide bedrijven ‘voor eens en voor altijd’ afstand doen van juridische procedures over de PFOS-vervuiling op de werf.

dinsdag 15 juni 2021 om 3.25 uur

Lantis en 3M besloten om een ‘principeovereenkomst’ af te sluiten over de verdeling van de lasten die de vervuiling van de werf met zich meebracht.  Fred Debrock

63 miljoen euro. Dat is voorlopig de kostprijs voor de Vlaamse regering en de belastingbetaler van de PFOS die is aangetroffen op de werf van de Oosterweelverbinding (DS 9 juni). 3M, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor die vervuiling, kreeg voorlopig een directe kost van 75.000 euro toegewezen. Dat laatste staat in de overeenkomst die het bedrijf uit Zwijndrecht in november 2018 heeft afgesloten met de uitvoerder van de Oosterweelwerken – de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die vandaag Lantis heet. Het document, dat De Standaard kon inkijken, belooft een cruciaal element te worden in de onderzoekscommissie naar de vervuiling, waarvoor het Vlaams Parlement morgen groen licht zal geven.

Op het moment van ondertekening was uit voorbereidend onderzoek al gebleken dat er onder meer PFOS in de grond, het grondwater en in slib op de Oosterweelwerf aanwezig was. Dat zou de kosten van de ‘werken aanzienlijk verhogen’, staat in de dading, onder meer omdat de BAM zou ‘moeten investeren in een waterzuiveringsinstallatie’ om water dat bij de werken naar boven komt, te behandelen voor het ‘in de Schelde kan worden geloosd’.

 PFAS zitten overal. Hoe ongerust moeten we daarover zijn?

Principeakkoord

3M, het bedrijf dat net naast de Oosterweelwerf tot 2002 PFOS produceerde, betwist in de dading dat het verantwoordelijk zou zijn voor die vervuiling. De BAM is wel van mening dat 3M ‘aansprakelijk is voor de PFOS-concentraties’, maar beide partijen ‘wensen af te zien van gerechtelijke procedures’ die die aansprakelijkheid zouden kunnen vaststellen, zo klinkt het. Daarom besloten ze om een ‘principeovereenkomst’ af te sluiten over de verdeling van de lasten die de vervuiling van de werf met zich meebracht.

Terwijl Lantis en dus de Vlaamse regering op dit moment de kosten draagt voor onder meer de verpakking van de meest vervuilde gronden en voor de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie (63 miljoen euro), krijgt 3M met de dading de kosten toegewezen voor de aanleg van een ‘veiligheidsberm’ (75.000 euro). Daarin zullen de zwaarst vervuilde gronden worden opgeborgen. Het is de enige directe kost die in de dading aan 3M wordt toegeschreven.

De berm zal worden gebouwd op het terrein van 3M, dat daarvoor aan Lantis het ‘recht van bruikleen’ over een van zijn percelen verschaft. 3M zal ook het onderhoud van de berm voor zijn rekening nemen. Ook voor de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie stelt 3M een deel van zijn terrein ter beschikking. Als in de toekomst nog tot een sanering van de grond zou worden overgegaan, dan zal de rekening daarvan ook bij 3M terechtkomen.

De kostprijs voor Lantis en de Vlaamse regering bedraagt momenteel 63 miljoen. Het bedrijf 3M betaalt volgens de dading 75.000 euro

In de raad van bestuur van Lantis zouden in het verleden meermaals stemmen zijn opgegaan om 3M via juridische weg te dwingen om alle extra kosten die de vervuiling met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen, zei Luc Hellemans, de ceo van Lantis, vorige week. Maar ‘daar bleek geen juridische basis voor te zijn’. De dading toont dat Lantis zich er sinds eind 2018 ook contractueel toe heeft verbonden om nooit nog te proberen om 3M via juridische weg voor bijkomende kosten aansprakelijk te stellen.

Onherroepelijk

Beide bedrijven doen met de dading immers ‘uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle toekomstige vorderingen met betrekking tot het Geschil’, ‘voor eens en voor altijd’.

3M en Lantis verbinden zich er tot slot toe dat ze – gezien het ‘vertrouwelijke karakter’ van de overeenkomst – daarover nooit ‘mededelingen aan derden’ zullen doen, ‘tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen’. De twee bedrijven spreken ook af dat geen van hen beide ‘publiek zal communiceren’ over de PFOS-concentraties of over de gemaakte afspraken ‘zonder voorafgaand onderling overleg’.

Gisteren maakte de Vlaamse regering een aantal voorzorgsmaatregelen bekend in afwachting van meer inzicht in de ernst van de vervuiling rond de 3M-site in Zwijndrecht. Zo wordt het zwangere vrouwen en kinderen onder de twaalf jaar afgeraden om zelf geteelde groenten te eten binnen een straal van 1,5 kilometer. Binnen een straal van 5 kilometer wordt iedereen afgeraden om nog zelf geteelde eieren te eten.

Niet te missen


LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen