Geen eieren van eigen kippen meer: deze maatregelen neemt Vlaamse regering rond 3M-site
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Vlaamse overheid neemt nu toch plots forse maatregelen om bewoners in de regio Zwijndrecht te beschermen tegen blootstelling aan PFOS. Zo wordt aangeraden om geen grondwater te drinken. Kinderen, zwangere vrouwen of jonge moeders die borstvoeding geven wordt aangeraden om geen zelfgekweekte groenten te eten.

Omdat er hoge meetwaarden van de vervuilende stoffen PFOS (perfluor­octaansulfonaat) zijn vastgesteld in de omgeving van de 3M-fabriek en er nog heel weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal voorzorgsmaatregelen opgesteld.

De maatregelen dienen om de blootstelling van omwonenden aan PFOS te beperken, in afwachting van meer meetresultaten over de verspreiding en concentratie ervan. Er wordt nog onderzocht hoe mensen aan deze stoffen worden blootgesteld en wat de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling precies zijn. De maatregelen kunnen afgezwakt of verstrengd worden, afhankelijk van de data en kennis die nog wordt vergaard.

Op basis van de risico-analyse stelt Zorg en Gezondheid volgende voorzorgsmaatregelen voor:

In een straal van 1,5k km van de 3M-site:

- kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden wordt afgeraden om zelfgeteelde groenten te consumeren

- de rest van de bevolking wordt aangeraden om zelfgeteelde groenten met mate te consumeren en een goede mix aan te houden met groenten die gekocht zijn. De groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie

- De consumptie van zelfgeteeld kleinvee wordt afgeraden

- Drink geen grondwater als drinkwater

- Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen

- Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin

- Pas een goede hygiëne toe

- Voor uzelf: handen wassen, zeker voor de maaltijd

- In uw binnen-omgeving: poetsen met water

- Verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk vermijden

- Geen zelf geteelde eieren consumeren.

In een zone van 5 km

- Geen zelfgeteelde eieren consumeren

In een zone van 5 km tot 10 km

- Max 1 eigengeteeld ei consumeren per persoon per week

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in