MeDirect slikt verlies van 22 miljoen
Foto: BELGA

De internetbank MeDirect, die vooral bekend is van hoogrentende spaarrekeningen, slikte in het coronajaar een verlies van 22 miljoen. Dat is deels het gevolg van het aanleggen van een stroppenpot.

MeDirect Bank, een onlinebank die onder de Belgische spaargarantie valt, maakte pas vanochtend haar resultaat over het afgelopen (corona)jaar bekend en dat is een slecht resultaat, zo blijkt. MeDirect zegt dat het in verband met corona voor 15,5 miljoen euro provisies voor belasting aanlegde, om toekomstige verliezen in verband met de pandemie op te vangen. De stroppenpot werd aangelegd om mogelijke verliezen op leningen aan de eventsector op te vangen.

Opvallend is dat netto, na belasting, er toch nog sprake is van een verlies van 22 miljoen. Een jaar eerder was dat een winst van 1,8 miljoen, blijkt uit de jaarrekening 2019 die bij de balanscentrale werd neergelegd. Het hoog verliescijfer is het gevolg van de hogere werkingskosten. MeDirect wijzigde een groot deel van de leiding. De bank kreeg ook een nieuwe ceo, Tim Rooney. Die werd in mei ceo. Op posten zoals balansbeheer, de juridische dienst en marketing, kwamen nieuwe verantwoordelijken. ‘Ik heb het team in België verdubbeld tot 50 personen’, zegt Rooney. De ondersteunende diensten zitten nog altijd in Malta bij de moeder van MeDirect.

Rooney was eerder aan de slag bij Bank Nagelmackers als ceo en bij diens Chinese aandeelhouder Anbang. Maar hij verdiende zijn sporen in Groot-Brittannië bij Abbey National (Santander UK), specialist in woonkredieten. Later werkte hij ook voor GE en Deutsche Bank.

MeDirect wijst erop dat het een zeer sterk gekapitaliseerde bank blijft met een kapitaalratio van 36,39 procent. Dat betekent dat er een hoge buffer is om verliezen op te vangen. De bank is ook erg liquide. Toen de coronacrisis vorig jaar losbarstte en er onrust was op de kapitaalmarkten, kwam de portefeuille van MeDirect wel onder druk door oplopende rentespreads. Dat is het verschil in rente tussen leningen van de hoogste kwaliteit en van lagere kwaliteit. De bank bouwde zijn portefeuille bedrijfskredieten grotendeels af.

Door de aanhoudend lage rente in de markt is het voor de bank lastiger om het verschil te maken met hoge spaarrentes. De bank probeert zich meer en meer te profileren als asset manager die ook beleggingsfondsen verkoopt en inzet op aandelenhandel. Vanaf eind dit jaar gaat MeDirect ook woonkredieten in België verdelen. Vorig jaar investeerde de bank ook bijkomend in de Nederlandse hypotheekmarkt.

De woonkredieten in België komen er in samenwerking met een ‘grote Europese verzekeraar’. Meer details maakte Rooney nog niet bekend.

MeDirect Bank wordt voorgezeten door Marcia De Wachter, voormalig lid van het directiecomité van de Nationale Bank.