Inwoners Zwijndrecht krijgen ‘zo snel mogelijk’ aanbevelingen over PFOS-vervuiling
Foto: Fred Debrock

Op woensdag 16 juni is er een gemeentelijke raadscommissie waar wetenschappelijke experts, het labo dat stalen analyseert en OVAM uitgenodigd zijn om toelichting te geven bij de stand van zaken rond de vervuilde 3M-site. Dit om bewoners advies te geven over het gebruik van producten uit de omgeving.

Schepen voor Leefmilieu Steven Vervaet (Groen) stelt dat de PFOS-vervuiling weliswaar geen acuut gevaar voor de volksgezondheid betekent, maar dat de langdurige blootstelling eraan wel wordt gelinkt aan gezondheidsrisico’s. ‘Daarom is het toch belangrijk dat we zo snel mogelijk iets van duidelijkheid kunnen geven aan onze inwoners’, zegt hij.

Milieuspecialist moet vervuiling aanpakken

‘We zijn nu op de hoogte gebracht van een risico dat al lang bestaat, maar waarover de wetenschappelijke kennis recent is. We hebben een grondig onderzoek gevraagd, onder meer van bodem- en grondwaterstalen en over de mate waarin gewassen en producten PFOS opnemen. Maar in de tussentijd willen we op korte termijn al aanbevelingen kunnen geven.’

‘Geen eieren’

Die aanbevelingen zouden ‘no regret-maatregelen’ worden. ‘Dat houdt in dat we ze in eerste instantie ruim genoeg nemen om nagenoeg elk risico te kunnen uitsluiten’, stelt Vervaet. ‘Het zal voor alle duidelijkheid om aanbevelingen gaan, de gemeente heeft niet de bevoegdheid om tot verboden over te gaan, daar zijn andere instanties voor.’

Vanuit wetenschappelijke hoek wordt al onder meer een perimeter van tot wel 15 kilometer gesuggereerd waarbinnen je bijvoorbeeld best geen eieren van eigen kippen eet, maar het gemeentebestuur wil de komende dagen de tussentijdse onderzoeksresultaten afwachten vooraleer het zich daarover uitspreekt. Een dergelijke zone zou trouwens tot ver buiten Zwijndrecht reiken.