Drieduizend euro boete voor wie volgend jaar nog stookolieketel plaatst
Stookolie had in 2019 nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de gebouwensector Foto: belga

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Je mag je ketel ook niet meer vervangen als er een aardgasnet aanwezig is in de straat. Dat blijkt uit een voorstel van decreet dat Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) hebben ingediend.

Het verbod op nieuwe stookolieketels is een belofte uit het Vlaams regeerakkoord die nu in de praktijk wordt gebracht. De meerderheid wil er vooral de CO2-uitstoot mee omlaaghalen.

Ondanks een dalende trend had stookolie in 2019 immers nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10% in de totale niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen. Dat zijn de emissies die niet onder de zware industrie vallen.

Zelfs zonder aardgas in de straat, zijn er ondertussen voldoende alternatieven, stellen de indieners. Ze noemen houtpellets, maar vooral klimaatvriendelijkere oplossingen zoals warmtepompen of hybride warmtepompen.

Om controle toe te laten voorziet het decreet in de uitbouw van een databank energieproductie, waarin per gebouw de gebruikte hoofdverwarming kan worden opgezocht. Als er toch nog een stookolieketel wordt geplaatst op een plaats waar dat niet is toegestaan, kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van 3.000 euro, vermeerderd met 2.000 euro per individuele gebouweenheid in het gebouw. Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, mag wel nog.