Pakistaanse moskee van Antwerpen verliest erkenning
Foto: Patrick De Roo

De Pakistaanse moskee van Antwerpen, moskee Noor-ul-Haram, verliest haar erkenning. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) dinsdag beslist. Tegelijkertijd start de minister de procedure om de erkenning van de Antwerpse moskee De Koepel op te heffen. De moskee van Houthalen-Helchteren ondertekent een extra engagementsverklaring en wordt in een traject met verhoogd toezicht geplaatst.

Bart Somers startte vorig jaar de procedure om de erkenning van de Pakistaanse moskee in de Antwerpse Seefhoek op te heffen. Dat deed hij naar aanleiding van signalen over interne conflicten die de goede werking van de moskee onmogelijk maakten.

In zijn advies geeft de federale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan dat de Pakistaanse moskee volgens de Staatsveiligheid sinds 2013 geteisterd wordt door aanslepende spanningen. Ook na een officiële ingebrekestelling werden de problemen niet opgelost.

Somers beslist nu om de erkenning van de moskee op te heffen. Op basis van alle elementen oordeelt de minister dat de Pakistaanse moskee niet meer voldoet aan het erkenningscriterium ‘maatschappelijke relevantie’ wat inhoudt dat de moskee niet langer voldoende draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap en de sociale cohesie verstoort.

‘De erkende imam kreeg al meer dan een jaar geen toegang meer tot het moskeegebouw en de politie is al meerdere keren moeten tussenkomen naar aanleiding van rellen’, zegt Somers. ‘Sinds dit jaar heeft de lokale geloofsgemeenschap zelfs geen moskeegebouw meer. Daarnaast voldeed de moskee niet aan belangrijke verplichtingen zoals het opmaken van notulen en het organiseren van verkiezingen voor het bestuursorgaan, dat werd zelfs niet in orde gebracht na een aangetekende ingebrekestelling.’

Opheffingsprocedure voor De Koepel

Tegelijkertijd start de minister de opheffingsprocedure voor de erkende moskee De Koepel. Die Antwerpse moskee voldoet aan geen enkele administratieve verplichting. Sinds 2011 bezorgde De Koepel geen notulen van de bestuursvergaderingen, geen meerjarenplannen, geen jaarrekeningen en budgetten waaruit financiële leefbaarheid en transparantie moet blijken, geen verslagen van maatschappelijke betrokkenheid, geen notulen van de verkiezingen voor het bestuursorgaan, geen namen van de bedienaars of het bewijs van de inburgeringsplicht.

‘In maart heb ik naar aanleiding van een evaluatierapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur de betrokken moskee met een ingebrekestelling aangemaand om de vastgestelde tekortkomingen weg te werken. Daar dit tot heden nog steeds niet gebeurd is, start ik de opheffingsprocedure op. De komende maanden geven alle betrokken actoren een advies en daarna neem ik een beslissing over de erkenning’, zegt Somers nog.

Yesil Camii-moskee onder verhoogd toezicht

De Yesil Camii-moskee van Houthalen-Helchteren mag haar erkenning wel houden, maar wordt in een traject van verhoogd toezicht geplaatst. Begin dit jaar was de opheffingsprocedure opgestart naar aanleiding van homofobe uitspraken van de imam op sociale media. De minister vroeg hierover ook adviezen aan de provincie, de gemeenteraad en aan de moslimexecutieve. Geen enkele instantie vroeg om de erkenning in trekken.

‘Zelfs al vind ik bepaalde uitspraken persoonlijk verwerpelijk, als minister werk ik binnen een juridisch kader en moet ik me baseren op de verschillende adviezen die allemaal positief zijn. Hoewel de betrokken imam het land reeds verlaten heeft, hebben de leden van het moskeebestuur op mijn vraag een uitdrukkelijke engagementsverklaring ondertekend’, aldus Somers.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig