camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Gezondheid

Ook Vivaldi moet overaanbod Franstalige artsen slikken

Alle afstuderende artsen krijgen een Riziv-nummer, 357 te veel Franstaligen en 64 te veel Vlamingen. Een communautair gevoelige regerings­beslissing.

zaterdag 5 juni 2021 om 3.25 uur

In 2014 protesteerden geneeskundestudenten al tegen de quota. belga

De overheid probeert het aantal artsen te beperken, om te vermijden dat door over­consumptie de gezondheidszorgkosten te hoog oplopen. Dat gebeurt via het jaarlijks vastleggen van een limiet op het aantal Riziv-nummers. Wat een formaliteit lijkt, is al jarenlang een twistappel tussen Vlamingen en Franstaligen, en tussen het federale niveau en de deelstaten.

Het probleem is een historische scheeftrekking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, die verantwoordelijk zijn voor de opleidingen en de concrete invulling van de quota. Vlaanderen kent al sinds de jaren 90 een toegangsexamen voor artsen en tandartsen en hield zich aan de quota, het zuiden voerde die pas in 2017 in en bouwde een groot overschot op. Bovendien slagen er steevast te veel studenten voor de Franstalige proef.

De federale regering moet twee beslissingen nemen: een quotum voor het aantal studenten dat volgend academiejaar aan de artsenopleiding mag beginnen (en tegen 2027 afstudeert) en de toekenning van Riziv-nummers aan de afstuderende artsen. Volgens de quota van zes jaar terug mochten dit jaar 738 Vlaamse artsen afstuderen en 492 Franstalige. In realiteit zijn het er respectievelijk 802 en 849.

De instroom naar de opleidingen beperken, is nog complexer. Minister Vandenbroucke start overleg met de deelstaten

Na een lange communautaire discussie, waardoor de beslissing werd uitgesteld, besliste de federale regering gisteren om aan al die afstuderenden een Riziv-nummer toe te kennen, vernam De Standaard. Dat zijn er 357 boven het quotum aan Franstalige kant en 64 aan Vlaamse.

De redenering is dat het onmenselijk is om studenten na jaren studeren de toegang tot het beroep te weigeren. Ook de vorige federale regering worstelde al met de kwestie. In 2017 aanvaardde de Franse Gemeenschap de toelatingsproef in ruil voor een Riziv-nummer voor alle afstuderende artsen tot 2020.

De tweede beslissing, die de instroom naar de opleidingen moet beperken, is nog belangrijker en complexer. In navolging van Franstalig België besloot Vlaanderen ­vorig jaar ook de federale quota voor beginnende studenten geneeskunde bewust te overschrijden. Vlaanderen wordt in de quota sinds 2018 sowieso al wat bevoordeeld om op termijn de historische scheeftrekking opnieuw in balans te brengen. Tijdens de opleiding zelf vallen relatief weinig studenten af.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) knoopt daarom gesprekken aan met beide gemeenschappen, werd gisteren beslist. In het federale ­regeerakkoord is sprake van de oprichting van een ‘interfederaal ­adviesorgaan’ en quota ‘afgestemd op de geobjectiveerde noden van elke gemeenschap’. Het federale regeer­akkoord spreekt ook over een ‘responsabiliseringsmechanisme, voor het geval de federale quota niet worden gerespecteerd’. De vraag is of de verschillende regeringen een akkoord vinden vooraleer de toelatingsproeven deze zomer plaatsvinden. Vandenbroucke wilde geen commentaar kwijt.

De podcasts van De Standaard