Staatssecretaris Mahdi wil stop hongerstaking: ‘Regularisatie is uitzonderingsprocedure’
Foto: Kristof Vadino

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) roept de mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk op een einde te maken aan hun hongerstaking. Die hopen ermee een regularisatie af te dwingen. ‘De regularisatie is een uitzonderingsprocedure en moet dat blijven.’

‘Dit is gevaarlijk voor hun gezondheid en kan op lange termijn ernstige gevolgen hebben’, reageert Mahdi op de hongerstakers in de Begijnhofkerk en in lokalen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. ‘Dit zal niet helpen voor hun concrete situatie.’

• Vijf hongerstakers naar ziekenhuis gebracht

De staatssecretaris wijst erop dat hij de voorbije maanden heeft overlegd met vertegenwoordigers van de sans-papiers en benadrukt dat hij blijft openstaan voor dialoog. Wel roept Mahdi de hongerstakers op hun actie stop te zetten.

Zoals bekend is Mahdi geen voorstander van een collectieve regularisatie. ‘Elk dossier wordt individueel behandeld want elke situatie is anders. Een individuele behandeling is een menselijke behandeling’, legt hij uit.

‘Collectieve uitholling van het recht’

‘Een beslissing om collectief af te wijken van de regels en mensen papieren te geven die hier al jaren onwettig verblijven, komt neer op een collectieve uitholling van het recht op internationale bescherming en de bestaande legale migratiekanalen.’

Hij merkt ook op dat de regularisatierondes van 2000 en 2009 de situatie op het terrein niet hebben verbeterd. Elke tien jaar is er een nieuwe generatie die hier lang genoeg is gebleven en die een regularisatieronde eist, luidt het. Dat betekent volgens Mahdi dat mensen hier heel lang onwettig kunnen verblijven en niet genoeg opgevolgd worden, en daar wil hij met een aanklampend beleid iets aan doen.

• Extra personeel moet snellere asiel­procedure opleveren

‘Als je dit toelaat, dan geef je aan iedereen die een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, het signaal dat ze daar geen gevolg aan moeten geven en lang genoeg moeten wachten in onwettig verblijf. Het antwoord op een regularisatie zal nooit voor iedereen positief zijn en het zal altijd hard aankomen voor wie een nee krijgt op de vraag. Ik wil mensen die een negatief antwoord krijgen, ondersteunen en werken aan hun toekomst in hun herkomstland’, besluit Mahdi.