Anoniem drugs-meldpunt Limburg werkt voortaan ook digitaal
Limburgers kunnen helpen drugslabs op te doeken

Omdat het Limburgse anonieme drugs-meldpunt zo goed werkt, wil het Limburgse parket nu ook digitale meldingen mogelijk maken. Voortaan kan iedereen via de website handelingen melden die kunnen wijzen op wietplantages, drugslabs of afvaldumping.

‘Liefst 28 meldingen leidden tot de ontdekking van onder meer vijf drugslabs, vijftien plantages en een dumpingplaats voor chemisch afval. De voorbij twee jaar zijn 28 laboratoria ontmanteld, 37 dumpingen opgeruimd en 228 wietplantages opgerold’, zegt persmagistraat Bruno Coppin. Het parket van Limburg maakte zondag bekend dat de voorbije twee jaar via het drugsmeldpunt 475 meldingen binnenliepen. Het parket noemt de balans ‘uiterst positief’.

De verhoogde waakzaamheid bij gewone mensen maakt dat drugscriminelen de grotere pakkans voelen. Ze worden voorzichtiger. ‘De criminelen zoeken alternatieve oplossingen voor de dumpingen, zoals geheime lozingsplaatsen. Vaten worden ingegraven om de chemische vloeistoffen in het grondwater te laten infiltreren of lozingen gebeuren in openbare riolering. Dat verklaart het dalende aantal ontdekte dumpingen de afgelopen maanden. Enkele weken geleden bijvoorbeeld raakten twee werknemers van Aquafin gewond na staalname in een waterzuiveringsinstallatie, omdat er chemisch toxisch afvalwater was geloosd,’ legt Coppin uit.

Nog altijd drugslabs

Dinsdag 18 mei werd bij een brand in de Waterstraat in Lanaken een drugslab ontdekt. Dat geeft aan dat er in Limburg nog altijd drugslaboratoria worden opgezet. Uit studies bleek dat politie en justitie slechts twintig procent van het bestaande aantal dumpingen ontdekken en dat 60 procent van het totale aantal laboratoria in Limburg aan het licht komt. Dit jaar waren er al zes dumpingen.

Limburg telde in 2019 167 installaties voor wietteelt, waarvan 133 werkende plantages, terwijl er in 2020 112 installaties waren, waarvan 95 operationele. Het lijkt erop dat het terugdringen van de plantages begint te lukken, aldus het parket. ‘De criminele organisaties hebben alleen oog voor de zeer hoge illegale winsten. Een concreet onderzoek naar de werking van een drugslab voor de aanmaak van crystal meth wees uit dat het lab op een week tijd een omzet van 20 miljoen euro aan straatwaarde kon realiseren. De groothandelswaarde liep op tot 35 miljoen euro.

Dit staat in schril contrast met de maatschappelijke kosten, waarvoor de burgers opdraaien. De opruimingskosten voor het chemisch afval bedroegen de voorbije twee jaar in totaal 809.642 euro. De hoeveelheid afval in 2019-2020 bedroeg 356.933 kilo. Daar komen nog kosten voor sanering van gronden bij en de proceskosten’, aldus het Limburgse parket.

Omwille van het succes van de anonieme meldingen besliste het parket om vanaf nu via de website www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be het digitaal melden mogelijk te maken. Bellen naar 0800 20877 kan ook. De meldingen van de burgers worden strikt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Op de website staan ook de verdachte gedragingen opgelijst waarop mensen kunnen letten.