camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

de wereld volgens

Bob en Geike

zaterdag 29 mei 2021 om 3.25 uur

Zoals ook de braafste burger al eens met een kopje durft te gooien wanneer het hem allemaal boven het hoofd groeit, en zoals zelfs de devootste kloosterling de Heer in een reflex vervloekt als hij zijn teen aan de tafelpoot stoot, zo grijpen de saaie sufferds onder ons, de nooit geïnspireerden en verbeeldingskrachtelozen, consequent naar Bob Dylan als zij zich interessant willen maken. Dan slaan ze Facebook open, bijvoorbeeld, en kalken daar ondeugend giechelend, met hoog schokkende schouders en een handje voor hun mond, allerlei zinnen op de muur waarin onveranderlijk – want beperktheid van geest en woordarmoede gaan nu eenmaal steevast samen – de scheldterm ‘neuzelaar’ voorkomt. En al heeft het vanzelfsprekend geen enkel nut om aandachtzoekers op hun wenken te bedienen en hun dus daadwerkelijk aandacht te geven, toch wil ik de gelegenheid van Dylans tachtigste verjaardag op mijn beurt te baat nemen om fijntjes op het volgende te wijzen: de – dixit Leonard Cohen – ‘Picasso of song’ is een van de bijzonder zeldzame Nobelprijswinnaars Literatuur in de geschiedenis voor wie het eerbewijs in kwestie geen kroon op het werk betekende, en geen hoogtepunt in hun carrière, maar slechts een voetnootgroot detail in leven en loopbaan. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar volgens mij zou het kunnen dat dat iets wil zeggen.

De podcasts van De Standaard