Hoe werkt een batterij eigenlijk?
Foto: Bebat

Batterijen: we gebruiken ze dag in dag uit. Eigenlijk berust zowat onze hele maatschappij erop. Maar hoewel we er dagelijks mee bezig zijn, weten maar weinig mensen hoe een batterij eigenlijk werkt. Want binnenin dat omhulsel moet er heel wat gebeuren om jouw toestel aan de praat te krijgen.

In essentie bestaat een batterij uit twee delen: een positieve pool en een negatieve pool. Om stroom af te geven, moeten die twee polen met elkaar verbonden worden op een gesloten circuit. Dat betekent dat er een geleider (vaak een elektriciteitsdraad) van de ene pool naar de andere moet leiden en dat er onderweg ook een verbruiker op dat net zit - een lampje, bijvoorbeeld.

Als dat het geval is, schiet de minpool meteen in actie door elektronen te produceren en langs de kabel naar de pluspool sturen. Die pluspool gaat op zijn beurt exact het omgekeerde doen. Ze gaat elektronen verbruiken waardoor er een spanningsverschil ontstaat. En dat spanningsverschil doet je lamp branden.

Hoe werkt een batterij eigenlijk?
Foto: Shutterstock.com

Geoliede machine

Maar waarom neemt die energie zo’n omweg? De plus- en minpool zitten in dezelfde batterij. Kunnen ze de elektronen niet binnenin de batterij naar elkaar doorsturen?

Wel, om dat te voorkomen staat er een scheidingswand (of separator) tussen de twee polen. Die laat wel ontladen ionen door, maar geen elektronen. De elektronen hebben daarom geen andere keuze dan via jouw apparaat naar de pluspool te reizen.

Eens aangekomen in de pluspool gaan de ontladen ionen meteen een nieuwe reactie aan. Hierdoor worden ze door een geleidende vloeistof (of elektrolyt) door de separator gestuurd. Terug in de minpool ontstaat er dan weer een reactie waardoor er elektronen naar de pluspool worden gestuurd. En zo blijft deze geoliede machine draaien.

Hoe werkt een batterij eigenlijk?
Foto: Bebat

Omgedraaid ontladingsproces

Maar dit proces blijft natuurlijk niet eeuwig draaien. Eens de elektroden in de batterij verzadigd raken, laten ze geen reactie meer afgaan en is je batterij leeg. Bij niet-herlaadbare batterijen betekent dat dat het tijd is om ze te voor recyclage binnen te brengen bij een Bebat-inzamelpunt, maar oplaadbare batterijen kan je natuurlijk opnieuw opladen.

Bij oplaadbare batterijen kan het ontladingsproces namelijk ook worden omgedraaid. De negatief geladen elektronen van de pluspool worden via je lader terug naar de minpool gestuurd. Dankzij de energie die vrijkomt in dit proces, nemen alle stoffen opnieuw hun begintoestand in. En dan begint het ontladingsproces weer van voor af aan. Het aantal laadcycli van herlaadbare batterijen is natuurlijk niet oneindig. Eens je oplaadbare batterijen niet meer naar behoren werken of kapot zijn, is het ook voor hen tijd om naar een Bebat-inzamelpunt gebracht te worden.

Hoe werkt een batterij eigenlijk?
Foto: Shutterstock.com

Zeldzame grondstoffen

Een batterij is dus een straf staaltje technologie. Maar voor al die complexe chemische processen, zijn er ook verschillende materialen nodig. Binnenin een batterij vind je een cocktail van zeldzame en minder zeldzame grondstoffen. Koper en kobalt zijn bijvoorbeeld ontzettend schaars. Die laatste stof vind je maar op enkele plaatsen ter wereld terug en de ontginning ervan gebeurt vaak in slechte omstandigheden. Daarenboven vreest men dat de voorraad kobalt binnen dit en 70 jaar volledig uitgeput zal zijn.

Om duurzaam te kunnen leven (en ook in de 22ste eeuw nog op batterijen te kunnen rekenen), is het belangrijk dat we zoveel mogelijk grondstoffen recupereren uit elke batterij. Sommige gerecycleerde materialen kunnen meteen gebruikt worden om nieuwe batterijen te maken. Andere grondstoffen zullen misschien in andere sectoren terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij staal en aluminium, die in duizend-en-een sectoren gebruikt worden.

Lever je gebruikte en lege batterijen dus altijd gratis in bij een Bebat-inzamelpunt. Die vind je in winkels, scholen of op het recyclagepark. Zo draag ook jij bij aan een groene toekomst.

Strijd samen met Bebat voor een groene toekomst. Ontdek hoe ook jouw lege batterijen het verschil kunnen maken op www.bebat.be.