Uit vrees voor een nieuwe vulkaanuitbarsting, hebben de autoriteiten in Goma donderdag de evacuatie bevolen van een deel van de Oost-Congolese stad. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het gevaar. De regio werd vorige week zaterdag getroffen door een uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan, met al 32 doden tot gevolg.

Er hoopt zich opnieuw magma op onder de stad en tot in het Kivumeer, ten zuiden van Goma. Dat is gevaarlijk, omdat er zich onder het meer grote voorraden methaangas bevinden.

‘Bijkomende risico’s houden verband met de interactie tussen lava en water van het meer’, zei de militaire gouverneur Constant Ndima in zijn bevel om de bevolking te evacueren. ‘Dat kan een destabilisatie betekenen van het volume van opgelost gas onder het meer en de uitstoot van potentieel gevaarlijke oppervlaktegassen’, klinkt het.

‘We kunnen op dit ogenblik niet uitsluiten dat er een uitbarsting volgt op de grond of onder het meer en dat kan zeer snel gebeuren, zelfs zonder enig voorteken’, waarschuwt de gouverneur.