Is de bouwsector iets voor jou?

De bouwsector creëert zeven procent van alle private tewerkstelling in ons land. Een belangrijke sector, met heel wat (knelpunt)beroepen. Maar ook een sector die het coronavirus moest trotseren én volop innoveert. Vier vragen over bouwjobs.

1. Hoeveel mannen en vrouwen werken er?

Volgens de meest recente en volledige data van het sectorfonds Constructiv telt de bouwsector iets meer dan 300.000 medewerkers in ons land. De ruime meerderheid daarvan zijn arbeiders, al zitten zij in dalende lijn. Terwijl het aantal bedienden en zelfstandigen in de sector dan weer toenemen.

Ook niet zo verwonderlijk is dat het een overwegend mannelijke sector blijkt. Bij de arbeiders ligt het percentage mannen op 99,5 procent, volgens Bouwunie en HR-dienstverlener Liantis. Bij de bediendenfuncties ligt het aandeel mannen op 52,5 procent. Bovendien starten elk jaar iets meer vrouwelijke werknemers in de bouw.

  • Lees ook:

2. Wat zijn de vooruitzichten voor de bouwsector?

Het gaat economisch (weer) goed in de bouw, klinkt het bij de Bouwunie. Uit hun meest recente bouwbarometer blijkt dat de orderboeken bij de bouwkmo’s en zelfstandigen opnieuw beter gevuld raken. Alvast beter dan vorig jaar.

“Het huidige werkvolume is opmerkelijk beter dan dat van eind 2020”, stelt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. “Maar liefst 22 procent van de bedrijven in de sector ziet de voorbije maanden een duidelijke toename van het aantal opdrachten.”

Maar wat betekent dat concreet? “Bijna een op drie heeft voor meer dan een half jaar werk, eind vorig jaar was dit een op vijf”, aldus Waeytens. “Het topniveau van 2019 komt daarmee de volgende maanden hopelijk terug in zicht.”

  • Interesse in een job in de bouw?

3. Wat zijn de profielen voor de toekomst?

Er ligt veel werk te wachten, al evolueert het soort werk wel. “Wie kiest voor een carrière in de bouw, neemt ook een maatschappelijke rol op en werkt mee aan een beter milieu en gezondere omgeving”, klinkt het.

Met name circulaire en koolstofneutrale bouw zijn de toekomst. “Om de klimaatdoelen te halen, moeten 95 procent van alle woningen in Vlaanderen tegen 2050 gerenoveerd worden. Om dat te bereiken zal de renovatiegraad moeten verdrievoudigen.”

Een brede waaier aan profielen wordt mede hierdoor nodig, ook in functie van innovatie en digitalisering. “De vierde industriële revolutie is in volle uitrol in de bouwsector. De digitalisering is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Dat gaat van het digitaliseren van alle administratie tot 3D-printen, de implementatie van Internet of Things tot het werken met drones en virtual reality. Nieuwe technieken worden omarmd en de toepassingen zullen meer en meer de norm worden.”

  • Ontdek:

4. Waarom zou je er willen werken?

Uit blijkt de bouwsector qua loon een middenmoter, met een gemiddeld loon van een kleine 3.600 euro bruto, maar dat is natuurlijk een gemiddelde.

“Je verdient lang niet slecht in de bouw”, opperen ze bij de Bouwunie. “Naast een goed loon zijn er nog tal van andere loonvoordelen binnen de sector: van maaltijd- of ecocheques en hospitalisatievergoeding tot een tussenkomst in de hypothecaire lening. Bovendien geniet je van de sectorale tweede pijler, een sectoraal aanvullend pensioen volledig gefinancierd door de werkgever.”

Al is loon natuurlijk maar één argument. “Uit een recente bevraging van Constructiv blijkt dat voor een job in de bouwsector vooral het maatschappelijk belang en de werkzekerheid zeer hoog worden ingeschat.”

  • Op donderdag 3 juni 2021 organiseert Jobat de virtuele jobbeurs Techniek & Engineering.
Virtuele jobbeurs Techniek & Engineering 2021

Bron: