Zijn er minder buitenlandse bouwvakkers?

Gedetacheerde arbeiders zijn eigen aan de bouwsector. Zij zijn hier (tijdelijk) werkzaam via een buitenlandse firma. Al lijken ze in aantal af te nemen. Bovendien komen deze gedetacheerden uit diverse landen van Portugal tot Polen.

Volgens de Confederatie Bouw nam het aantal gedetacheerde arbeiders de voorbije vier jaar met 38 procent af, van zowat 92.000 vier jaar geleden naar ongeveer 57.000 in 2020. Dit volgens een analyse op basis van de zogenaamde Limosacijfers. Ter vergelijking: in totaal telt de bouwsector in ons land ruim 300.000 werknemers en zelfstandigen.

De daling van dit aantal gedetacheerden heeft vier oorzaken. De eerste is natuurlijk de coronacrisis. Die zorgde ervoor dat er minder nood was aan gedetacheerde werknemers. Bovendien raakten zij door maatregelen als quarantaine en de sluiting van grenzen ook minder makkelijk ons land binnen.

  • Lees ook:

POLEN

Maar volgens de Confederatie Bouw speelt ook het plan voor eerlijke concurrentie, afgesloten onder de vorige regering en intussen haast helemaal uitgevoerd, een rol. In dat plan stonden veertig maatregelen om het concurrentievermogen van de Belgische bouwsector te versterken en sociale fraude efficiënter te bestrijden. Ook de loonlastenverlaging, waar de sector sinds 2018 op kan rekenen, had effect volgens de Confederatie.

Ten vierde, en niet onbelangrijk, is het ook zo dat door een wijziging in Limosa de personen werkzaam in de bouw beperkter worden gedefinieerd. Hierdoor zouden minder gedetacheerden (moeten) worden aangegeven.

  • Extra:

Gedetacheerden worden vaak geassocieerd met Oost-Europa, maar dat klopt niet helemaal. De meeste gedetacheerde arbeiders kwamen uit (bedrijven uit) Portugal, Nederland en Polen.

Vooral de grotere bouwbedrijven vallen terug op gedetacheerde arbeiders. Merk ook op dat vooral het aantal gedetacheerde werknemers lijkt te dalen, maar dat het aantal gedetacheerde zelfstandigen wel op peil bleef. En bij de zelfstandigen voeren de Polen wel de lijst aan.

Interesse in een job in de bouw?

  • Lees ook:

Bron: