Zo zorgt de bouw voor een omslag in de veiligheidscultuur
Foto: Shutterstock.com

De bouwsector heeft niet zo’n beste naam als het op veiligheid aankomt. Een eerste positieve knik in de statistieken bewijst nochtans dat er iets ten gronde aan het veranderen is. Ook het veiligheidsengagement voor de volgende jaren oogt solide.

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid daalde tussen 2014 en 2019 met 14%. Dat meldt de Confederatie Bouw. Over alle sectoren heen bekeken bedroeg de daling in dezelfde periode slechts 1%. De bouwsector is dus aan een serieuze inhaalbeweging begonnen.

Dat was ook nodig. De bouwsector is nog altijd koploper in de Belgische statistieken van arbeidsongevallen. Onze vaderlandse bouwsector doet het wat dat betreft veel minder goed dan de besten van de klas in Europa. In Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden lopen bouwvakkers twee keer minder kans op een arbeidsongeval.

Ontdek hier alles over Openwervendag 2021 »

De uitdaging

De Belgische bouwsector beseft dat het veel beter kan en dat veiligheid een vanzelfsprekendheid moet worden. In 2019 lanceerde de Confederatie Bouw de campagne Safety My Priority, een brede bewustmakingscampagne gericht naar iedereen die beroepshalve met bouwen en verbouwen te maken heeft.

Een groter collectief bewustzijn rond risicopreventie en veiligheid moet het hoge aantal arbeidsongevallen in de bouwsector verder terugschroeven. Al meer dan 2.500 bouwprofessionals ondertekenden het Safety My Priority-charter en werken aan meer veiligheid op de werf, elke dag opnieuw.

De uitdaging is niet min: een belangrijk veiligheidsrisico zoals werken op hoogte is eigen aan de bouw. De werkomgeving is elke dag anders. De bouwsector is een multiculturele omgeving waarin niet iedereen dezelfde taal spreekt en boodschappen over veiligheid soms gewoon niet worden begrepen.

Zo zorgt de bouw voor een omslag in de veiligheidscultuur
Foto: Getty Images

De oplossing

Vastberadenheid, discipline en inzicht: dat zijn de sleutelwoorden om een veiligheidscultuur in de bouwsector te verankeren, zo luidt het bij de Confederatie Bouw.

Vastberadenheid om vastgeroeste gewoontes te veranderen en stap voor stap te werken aan meer veiligheid op alle niveaus van het bouwbedrijf. Dagelijks hameren op het belang van veiligheid, en veiligheid beschouwen als een essentieel onderdeel van goed teamwerk.

Discipline betekent dat iedereen, van leidinggevende tot stagiair, de veiligheidsvoorschriften kent, ernstig neemt en in de praktijk brengt, elke dag opnieuw, op elke werf, in alle omstandigheden. De teamleden die van bij de aanvang het meeste oog voor veiligheid hebben, worden veiligheidsambassadeurs. Zij geven het goede voorbeeld, wijzen hun collega’s erop wanneer ze steken laten vallen en herinneren hen aan de mogelijke gevolgen.

Inzicht in potentieel gevaarlijke situaties leidt ertoe dat bouwvakkers de oorzaken ervan gaan aanpakken. Ze leren zorgen voor een ordelijke en overzichtelijke werkomgeving, met stevige leuningen, voldoende verlichting en kledij met reflecterende elementen. Heldere communicatie is hierbij essentieel, indien nodig ook in andere talen dan het Nederlands en liefst ook met pictogrammen. Goede afspraken en regelmatig overleg met onderaannemers wordt een evidentie. Het sluitstuk van het veiligheidsbeleid op de werf zijn opleidingen, zowel over de machines waarmee wordt gewerkt als over de algemene veiligheidsregels op de werf. Gebeurt er toch een arbeidsongeval, dan hoort het bij een goede veiligheidscultuur om het gesprek erover aan te gaan en ervoor te zorgen dat het nooit meer kan gebeuren.

Op de blogpagina van Safety My Priority lees je regelmatig nieuwe inspirerende verhalen over hoe de bouwsector werkt aan meer veiligheid op de werf.

Dit jaar duurt Openwervendag een hele maand, van zondag 30 mei tot eind juni. Tijdens de virtuele editie kan je de werven bezoeken aan de hand van dronebeelden, video’s en foto’s.

Op de interactieve kaart vind je meteen alle te bezoeken werven terug.

Ontdek hier alles over Openwervendag 2021 »

Zo zorgt de bouw voor een omslag in de veiligheidscultuur
Foto: Shutterstock.com