Vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar (maar voordeel zakt geleidelijk)
Foto: svw

Het kernkabinet heeft vannacht een akkoord bereikt over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel nog aftrekbaar zijn als ze emissievrij zijn. Maar die aftrekbaarheid wordt geleidelijk verminderd vanaf 2026.

De Vivaldi-coalitie legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Voor bedrijfswagens op fossiele brandstof daalt de fiscale ­aftrek vanaf 2023 om in 2028 op nul te belanden. Er wordt niet ingebroken in lopende contracten. Elektrische wagens zullen in 2026 voor 100 procent aftrekbaar zijn. Die aftrekbaarheid wordt tegen 2031 wel geleidelijk verminderd naar 67,5 procent. ‘Daarmee geven we de elektrische wagen een boost’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Tegelijk wordt op die manier ook tegemoetgekomen aan een bekommernis van groenen en socialisten. Zij maakten zich zorgen over de kostprijs van het systeem, omdat heel wat accijnsinkomsten op diesel en benzine zullen wegvallen. Bovendien zien ze het systeem van salariswagens, nog altijd een alternatief verloningssysteem, liever niet groeien. Liberalen en christendemocraten reserveerden dat debat liever voor de grote fiscale hervorming later in deze bestuursperiode.

Stimulans voor laadpalen

Daarnaast is vannacht ook beslist om de CO2-bijdrage – de facto een sociale bijdrage die de werkgever betaalt op de salariswagen – op te trekken. Aan de berekening van het voordeel van alle aard bij de werknemer zelf wordt niets gewijzigd. Dat was een absolute eis voor de liberalen. Van Peteghem maakt zich bovendien sterk dat de kostprijs van het hele systeem van nabij zal worden opgevolgd.

De regering nam ook een beslissing over de fiscale stimulans om laadpalen te plaatsen. Bedrijven mogen de investering voor meer dan 100 procent van de kostprijs fiscaal aftrekken en versneld afschrijven. Particulieren zullen kunnen genieten van een belastingvermindering die aanvankelijk hoog is (45 procent) om nadien te dalen naar 15 procent.

Tot slot werd de kern het vannacht ook eens om het gebruik van het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen, opdat er ruimer gebruik van gemaakt wordt.

Op onze Belgische wegen rijden steeds meer en steeds grotere voertuigen die ook nog eens almaar langere trajecten afleggen. De transportsector stoot daardoor meer en meer CO2 uit. In onderstaande video legt economiejournalist Korneel Delbeke uit wat er moet veranderen als we de broeikasgasemissies fors willen terugdringen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig