Europese Commissie eist van AstraZeneca 90 miljoen vaccins tegen eind juni
Tekende AstraZeneca een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis? Foto: AFP

De Europese Commissie eist in de kortgedingprocedure voor de Brusselse rechter dat AstraZeneca op straffe van dwangsommen tegen eind juni 90 miljoen doses van zijn coronavaccin levert. Dat heeft een woordvoerder dinsdag gezegd.

AstraZeneca leverde in de eerste drie maanden slechts 30 miljoen doses van de 120 miljoen doses die waren voorzien in het voorkoopcontract dat de Commissie met het Brits-Zweedse farmabedrijf had gesloten. ‘Wij vragen de levering van de 90 miljoen doses die voor het einde van het eerste kwartaal geleverd hadden moeten worden’, zei de woordvoerder.

Het is de eerste keer dat de Commissie in detail treedt over de vaccinleveringen die ze in kort geding wil afdwingen van AstraZeneca. Tot dusver heeft het farmabedrijf voor het tweede trimester slechts 70 miljoen doses beloofd aan de lidstaten. Oorspronkelijk was voorzien dat AstraZeneca tegen eind juni alle 300 miljoen doses zou leveren die in het contract waren afgesproken.

De Commissie hoopt dat de kortgedingrechter de urgentie voor de vaccinatiecampagnes van de lidstaten erkent en AstraZeneca verplicht om te leveren. De Commissie wil ook dat de rechter dwangsommen oplegt voor het geval het farmabedrijf in gebreke blijft. ‘Het is niet ons doel om dwangsommen te ontvangen. We gebruiken dwangsommen om te verzekeren dat we vaccins ontvangen’, legde de woordvoerder uit.

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft intussen de debatten in het kort geding vastgelegd op 26 mei. De partijen zullen de hele dag pleiten. Een tweede zitting kan indien nodig worden toegevoegd. Daarnaast lanceerde de Commissie ook een procedure ten gronde. In die zaak kan de rechter de contractuele rechten en plichten van beide partijen in detail nagaan en oordelen of er sprake is van een schending van het contract.

Inspanningsverbintenis

De Commissie en AstraZeneca zitten elkaar al in de haren sinds het bedrijf begin dit jaar voor het eerst de leveringen naar beneden bijstelde. Het bedrijf betoogt daarbij steeds dat het contract een inspanningsverbintenis behelst, geen resultaatsverbintenis. ‘Wij vinden dat elke procedure zonder voorwerp is en we verwelkomen dan ook de kans die we nu krijgen om dit dispuut zo snel mogelijk af te handelen’, luidt het enkele weken geleden in een persbericht.

De Commissie, die investeerde in de productiecapaciteit van AstraZeneca, meent dat het bedrijf over voldoende fabrieken in de EU en elders beschikt om de voorziene doses te leveren. AstraZeneca produceert ook in het VK, maar vanuit dat land zijn vooralsnog geen vaccins uitgevoerd. Overigens heeft de EU geen nieuw contract afgesloten met AstraZeneca, zoals het dat wel deed met Pfizer.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig