Premier Alexander De Croo heeft na het Overlegcomité het zomerplan voorgesteld, dat ons in vier stappen naar complete vrijheid moet brengen. ‘We maken een omslag van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid.’

‘Het Overlegcomité heeft een breed zomerplan kunnen vastleggen dankzij onze succesvolle vaccinatiecampagne’, ging premier Alexander De Croo de persconferentie van start. ‘Het gaat nu razendsnel vooruit. We gaan in de komende weken zelfs weken hebben waarin we soms één miljoen dosissen zullen toedienen.’

‘Ons zomerplan steunt op twee pilaren: de vooruitgang van de vaccinaties, en die gaat bijzonder goed vooruit, de tweede pijler is de situatie in de ziekenhuizen en intensieve zorg’, zo kondigde De Croo aan. Elke nieuwe stap is dan ook gekoppeld aan drempelwaarden voor die twee pijlers.

‘We zetten een eerste belangrijke stap op 9 juni, dan zitten we in een situatie waarin alle kwetsbaren gevaccineerd zijn. Dan kan ook de horeca opnieuw binnen, van 8 tot 22 uur. Het sluitingsuur op de terrassen verschuift dan naar 23.30 uur. U mag vanaf dan ook opnieuw vier mensen thuis ontvangen en fitnesscentra, bioscopen en theaters kunnen dan opnieuw openen. Er wordt ook meer ruimte gecreëerd op het gebied van thuiswerk, vanaf 9 juni zal het mogelijk zijn om één terugkeerdag per week te organiseren. Voor sommigen zal het bijzonder lang geleden zijn, een opluchting voor velen.’

‘Halfweg de zomervakantie zullen ook evenementen tot 3.000 personen binnen mogelijk moeten zijn, evenementen buiten zullen zelfs evolueren van 400 tot maximum 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zal het ook mogelijk zijn om grotere evenementen buiten te organiseren’, aldus De Croo. De deelnemers moeten dan wel bewijs van vaccinatie of een negatieve test hebben.

‘Voor heel wat activiteiten en jeugdevenementen is het een grote stap vooruit, maar ook voor jeugdkampen, huwelijken en begrafenissen. De bedoeling is dat we vanaf 1 september de beperkingen maximaal kunnen doen verdwijnen, en ons sociaal leven opnieuw tot volle ontplooiing kunnen doen komen. Vanaf 1 juli zal het thuiswerken niet langer verplicht zijn, maar sterk aangeraden.’

De Croo: ‘Een omslag’

‘Wanneer de meeste kwetsbaren in de maatschappij beschermd zijn, kunnen we een omslag maken. Een overstap van een collectieve verantwoordelijkheid, stappen we nu over naar een individuele verantwoordelijkheid. Die kunnen we opnemen door de regels te gebruiken, na te leven, maar vooral ook door in te zetten op ventilatie. Het is vaak een eenvoudige reflex, een kleine moeite om de omgeving veiliger te maken. Verder natuurlijk ook afstand blijven houden, en het mondmasker dragen.’

De Croo riep nogmaals op om ons te laten vaccineren. ‘Met 90 procent van de 65-plussers gevaccineerd, staan we aan de top van Europa, maar het is vooral een daad van solidariteit. Je geeft meer mogelijkheden aan diegenen die zich nog niet konden laten vaccineren. Wij Belgen zijn nuchtere mensen, die geloven in wetenschap en geloven in feiten. Dat reflecteert zich in het feit dat we vandaag een zomerplan kunnen voorstellen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken, iedereen die meegeholpen heeft, en iedereen die zich heeft laten vaccineren.’

Jambon: ‘Gigantische stappen’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sluit zich daar bij aan. ‘In de politiek komt het niet vaak voor dat je mails krijgt waarin mensen je bedanken voor iets. Wel, die krijg ik wel over de werking van de vaccinatiecentra. Dank dus aan al die medewerkers en vrijwilligers, maar ook aan alle burgers die zich laten vaccineren’, zei hij.

‘Ik ben tevreden dat het plan van wat we met de Vlaamse regering hebben besproken en voorgesteld ook hierin terugvinden. Zoals de eerste minister zei, zullen we in de loop van de maand juni het cruciale punt bereiken wanneer de meest kwetsbaren beschermd zijn. Dan worden gigantische stappen gezet en kunnen we een heel duidelijk perspectief bieden aan de jeugd, de sporters en de cultuursector.’

‘Wat de evenementsector betreft, is het goed dat we organisatoren een werkwijze kunnen aanbieden dat grote festivals kunnen plaatsvinden in tweede helft van de zomer. Iedereen kan aan die festivals deelnemen in veilige omstandigheden, je kan ook ter plaatse worden getest’, benadrukt Jambon. Hij benadrukt ook dat de verschillende stappen gekoppeld worden aan bepaalde drempels, met een maximum van 500 ingenomen bedden op intensieve zorg. ‘Alles wijst erop dat we dat zullen halen. En als het allemaal beter evolueert dan we vandaag voorspellen, kunnen we de drempels misschien nog optrekken’, hoopt Jambon.

Drempel van 500

Premier De Croo verduidelijkte ook dat die 500 bedden op intensieve zorg ‘een richtdrempel’ is, geen harde drempel. ‘Maar we zouden op dat moment op die situatie moeten zetten, het laatste cijfer dat we nu hebben is ergens rond de 685. Het gaat redelijk snel naar beneden. Het is een belangrijke drempel, want als je onder die drempel zit, is het een bezetting die draagbaar is en een normale werking in onze ziekenhuizen garandeert.’

Dat het Overlegcomité het advies van de experten naast zich neerlegt, wil hij niet gezegd hebben. ‘De experten zeggen dat we voldoende voorzichtigheid moeten bieden wat onder meer de varianten betreft, dat is terecht en die zullen we respecteren. Maar terzelfdertijd moet je perspectief kunnen geven. Festivals organiseren zich niet één week op voorhand’, aldus De Croo.

Wat opviel tijdens de persconferentie van het Overlegcomité: er wordt niets gezegd over reizen. ‘Voor reizen moeten we wachten op de Europese Raad van 25 mei, en de beslissing over het groen certificaat’, antwoordde De Croo op de vraag van een journalist. ‘Ik ga er vanuit dat we binnen een paar weken duidelijkheid zullen kunnen geven. Maar ik heb geen twijfel dat we deze zomer in Europa op reis zullen kunnen gaan’, zei De Croo. ‘De kans is reëel dat we dat instrument nog even zullen moeten gebruiken voor reizen. Daarnaast zal er een specifieke manier zijn voor festivals, beperkt in de tijd, waarmee je kan aangeven dat je covidsafe bent: omdat je gevaccineerd bent of omdat je recent getest bent. We willen niet de deur openzetten voor een pasjessysteem. Niet de bedoeling dat we later dit jaar zo’n systeem zullen moeten gebruiken voor alledaagse dingen zoals naar de kapper gaan.’

Over ventilatie zei hij nog: ‘Er zal verplichting zijn in horeca binnen en fitnesscentra om een CO2-meter te hebben die de luchtkwaliteit kan controleren.’ Eerst zal er begeleid worden, na enige tijd zal er hard opgetreden worden in zaken die de drempel van 900 CO2 ppm (parts per million) niet respecteren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in