Veerle Heeren, de burgemeester van Sint-Truiden (CD&V), gaf tijdens de gemeenteraad toe dat ze de namen van 13 mensen aan het vaccinatiecentrum heeft doorgegeven. Wel ontkende ze dat er sprake was van een systeem of dat ze politieke druk zou hebben uitgeoefend. Haar coalitie bleef haar steunen, maar de burgemeester zet tijdelijk een stap opzij. Eerste schepen Jelle Engelbosch (NVA) zal het van haar overnemen. Hoe lang dit zo zal blijven is nog niet vastgelegd, vertelt hij aan De Standaard.

Heeren begint de gemeenteraad met een spijtbetuiging: ‘Ik heb ontzettend spijt. Spijt omdat ik aan de basis lig van een mediastorm van een levensbelangrijk project. Ik zie dagelijks met eigen ogen hoe zeer het vaccinatiecentrum goed werk levert. Maar ik heb een fout gemaakt.’

Vorige week veroorzaakte Veerle Heeren plotseling een nationale rel toen duidelijk werd dat ze zich voortijdig had laten vaccineren. Haar uiteindelijke bekentenis en ongelukkige communicatie over de kwestie brachten haar aan het wankelen.

Heeren: ‘Ik was bijna dagelijks in het vaccinatiecentrum, dat vond ik mijn plicht. Er waren overdag heel wat zogenaamde open sloten door herboekingen. Aan de andere kant bleken er altijd vaccins op overschot te zijn. In het begin dreigden er zo duizend vaccins verloren te gaan. Ik kreeg dus regelmatig de vraag naar mensen om nog in te springen. Ik werd zo zelf gevaccineerd. Maar ik werd niet anders behandeld dan andere vrijwilligers.’

Daarnaast gaf de burgemeester wel toe dat ze de namen van 13 mensen heeft doorgegeven toen het vaccinatiecentrum haar vroeg ‘of ze nog mensen kende’: ‘Ik heb tussen 9 maart en 9 april als reactie op de nood aan kandidaten de naam van 13 mensen doorgegeven. Daarvan heb ik 4 mensen zelf opgebeld toen ik ter plaatse in het vaccinatiecentrum was en de vraag naar invallers kreeg. Maar dat was telkens enkel twintig minuten voor het centrum sloot. Die andere 9 namen heb ik in de loop van de maand doorgegeven voor open sloten. Daar zaten geen persoonlijke medewerkers bij, maar mensen uit mijn onmiddellijke omgeving, die me te binnen schoten. Daartussen waren mijn zoon, zus, twee buren en een vriendin.’ De burgemeester haalt aan dat er een menselijk aspect in haar fout zat. ‘Ik heb als moeder gehandeld’, zegt ze daarover.

De burgemeester ontkende de geruchten dat er een sprake was van een georganiseerd systeem, of dat ze politieke druk heeft gezet: ‘Het beeld werd gecreëerd dat er een systeem werd opgezet door mij om mensen voorrang te geven bij vaccinaties. Dat klopt niet.’

Dat er een fout is gemaakt, geeft Heeren dan weer wel toe: ‘Was dat politiek verstandig? Nee, ik heb een grote fout gemaakt. Mijn intentie was goed. Er was ook een menselijk aspect. Zoals velen weten, heb ik de gevolgen van corona van dichtbij meegemaakt bij mijn toenmalige partner, en bij vele Truienaars’. Heerens’ toenmalige partner, Dimitri Fossy, belandde op 15 maart door de gevolgen van covid in het ziekenhuis, waar hij 47 dagen zou blijven. Oppositie en coalitiepartners brachten begrip op voor de moeilijke situatie waar de burgemeester zich in bevond, maar waren ook streng. ‘De burgemeester heeft het inderdaad moeilijk gehad. Maar anderen ook. En die hadden ook graag de keuze gehad om hun naasten te laten vaccineren’, vindt oppositielid Peter Van Dam (Groen).

Heeren vervolgde haar emotionele pleidooi: ‘Het is een verschrikkelijke periode geweest, en vanuit het hart heb ik een aantal mensen doorgegeven. Maar niet via een systeem. Ik wil me er wel oprecht voor excuseren.’ Heeren benadrukt dat ze geen medewerkers systematisch eerder liet vaccineren. ‘Dat gebeurde enkel wanneer er geen andere optie was. Ze waren anders verloren gegaan. Er is geen Truienaar die hierdoor een latere vaccinatie kreeg.’

Bovendien was ze niet op direct op de hoogte van wanneer ze werd ingepland, aldus Heeren. Volgens haar weigerde ze verschillende keren een aanbod om gevaccineerd te worden, alvorens ze toegaf: ‘4 maart heb ik zelfs publiekelijk gezegd dat ik mijn beurt afwachtte. Uiteindelijk zei ik dat ze mij mochten inplannen. Nu blijkt dat ik 4 maart ben ingepland om op 10 maart gevaccineerd te worden. Wist ik dat? Nee.’ Op dat moment werden in Sint-Truiden de 85-plussers gevaccineerd.

De vaccinatiecentra in Sint-Truiden en buurgemeente Borgloon werken samen met consultancybedrijf Probis. Die samenwerking was volgens Heeren een logische keuze: ‘We wisten dat Probis ons kon helpen. De wet op de overheidsopdrachten was hier niet van toepassing. Bovendien was Probis al een goede partner, we richtten in het begin van de crisis met hun hulp een schakelzorgcentrum in. Het dus was het evident hen te vragen ons ook mee te helpen het vaccinatiecentrum mee uit de grond te stampen’.

De burgemeester benadrukte ook dat enkel zij verantwoordelijk is voor haar daden: ‘Alleen ik ben verantwoordelijk voor wat ik heb gedaan.’ De mensen van het vaccinatiecentrum hebben volgens haar in eer en geweten juist gehandeld. Heeren sluit af met de boodschap dat ze niet zelf haar ambt wil neerleggen: ‘Als jullie mijn oprechte excuses kunnen aanvaarden, wil ik graag als burgemeester aanblijven.’

De oppositie is scherp. Gert Stas (Vooruit): ‘U zette een systeem op. De normeloosheid is uw schuld. Dit is vaccinatie-egoïsme. U moest het goede voorbeeld geven.’

Stas leest vervolgens een open brief voor van een inwoner: ‘Als burgemeester heb je een morele plicht tegenover uw stad. Door uw acties bekruipt Truidenaars de vraag: had het anders gekund? Dit is niet meer houdbaar met u als burgemeester. U treedt best af’.

Een time-out

Peter Van Dam (Groen) stelde tijdens de gemeenteraad een time-out voor: ‘Ik stel voor dat de burgemeester een time-out neemt. Een regeringscommisaris moet het bestuur overnemen tot het onderzoek van de gouverneur is afgerond en er duidelijkheid is over de feiten. We moeten een sereen debat kunnen voeren over de feiten.’ De meerderheid stemde tegen.

Maar ook de partijen uit haar eigen coalitie zijn scherp: Jelle Engelbosch (NVA) spreekt over een diepe crisis in hun relatie. Maar tegelijk wil hij ‘de stad niet in bestuurlijke chaos storten’.

Uit de stemming volgt dat er een deontologische commissie zal worden opgericht, om deze zaak en toekomstige voorvallen beter te kunnen opvolgen. Maar de motie van Groen om een regeringscommissaris het te laten overnemen, krijgt dus niet genoeg stemmen. Achteraf vernemen we dat eerste schepen Jelle Engelbosch (NVA) het voorlopig van haar zal overnemen. Hoe lang dit zo zal blijven is nog niet vastgelegd, vertelt hij aan De Standaard.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig