Joe Biden blijft stabiel in de peilingen
Foto: AFP

Joe Biden is nu al meer dan honderd dagen president van de Verenigde Staten. Wordt zijn beleid geapprecieerd? Marktonderzoekbedrijf Ispsos bevraagt daarover elke week (een deel van) de Amerikaanse bevolking. Enkele grafieken.

Biden kreeg net na de inauguratie bij 55 procent van de bevolking de goedkeuring. Dat is vandaag net evenveel. Het percentage dat zijn beleid afkeurt is wel enkele procentpunten gestegen.

Vooral jongeren (tot 40 jaar) geven Biden goede punten. Dat is een constante. Bijna 60 procent van die doelgroep geeft zijn goedkeuring.

Daarentegen, bij het aandeel mannen en vrouwen dat hun goedkeuring geeft, valt geen lijn te trekken. Vooral de laatste weken wisselt dit. Maar het moet gezegd: qua percentage is dit slecht ongeveer 5 procentpunt verschil.

Het verschil is en blijft wel duidelijk bij stedelingen en plattelandsbewoners: meer dan twee derde van de stedelingen gaat akkoord met Bidens beleid. Op het platteland haalt de president geen 50 procent.

Blank versus niet-blank: het beleid valt meer in de smaak bij niet-blanken dan blanken.

Tot slot: Bidens steun uit eigen gelederen blijft nagenoeg constant: ongeveer 9 op de 10 Democraten staat achter de president. Bij de Republikeinen is dit (vanzelfsprekend) een stuk minder (ongeveer 20 procent). Na 100 dagen is hier (nog) geen kentering merkbaar.

Enige nuance bij bovenstaande percentages: enkel het percentage goedkeuringen werd voorgesteld. Niet de afkeuringen en de blanco antwoorden.