Kamervoorzitter knipt in wedde Theo Francken na tweet met ‘geheime info’
Foto: BELGA

De komende drie maanden wordt twintig procent van de parlementaire wedde van Theo Francken (N-VA) ingehouden wegens schending van de geheimhoudingsplicht.

‘Op basis van de elementen moet de schending van de geheimhoudingsplicht vastgesteld worden’, laat Kamervoorzitter Eliane Tillieux in een persmededeling weten.

N-VA-Kamerlid Francken mag tot het zomerreces geen enkele vergadering bijwonen in de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. Hij mag zich gedurende die periode ook niet laten vervangen door een partijgenoot in de bijzondere commissie belast met de Opvolging van de Buitenlandse Zendingen, en ziet de komende drie maanden zijn parlementaire wedde ingekort met twintig procent.

Een onvoorzichtige tweet van Francken ligt aan de basis van de sanctie. De commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies vergadert achter gesloten deuren. Omdat daar regelmatig gevoelige informatie wordt gedeeld over bijvoorbeeld troepenbewegingen, mogen de aanwezige parlementsleden daarover achteraf ook niet communiceren. Maar Francken tweette in maart dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan de operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Dat had minister van Defensie Ludvine Dedonder (PS) in die commissie gezegd.

Daarop stuurde Dedonder het secretariaat van de commissie een brief met de vraag om ‘het reglement toe te passen’. Daarop heeft de betrokken commissie onderzocht of effectief de geheimhoudingsplicht werd geschonden. De meerderheid oordeelde dat dat het geval was, waarna de weg open lag voor Kamervoorzitter Tillieux om een sanctie op te leggen.

Ze geeft daarbij aan dat ze mild is geweest en rekening heeft gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. Het Kamerreglement voorziet immers dat Francken de rest van de bestuursperiode uit de betrokken Commissie zou kunnen worden geweerd.

‘Politiek spel’

Francken wijst erop dat het voor het eerst is dat dit artikel uit het reglement wordt geactiveerd. ‘Het oordeel of ik al dan niet de geheimhouding zou geschonden hebben, was een loutere politieke beslissing van de meerderheid’, reageert hij.

‘Dit is een puur politiek spel dat gespeeld wordt door de socialistische minister van Defensie en de Kamervoorzitter, met steun van de volledige paars-groene meerderheid, om mij in diskrediet te brengen. De minister van Defensie kan duidelijk niet om met onze sterke inhoudelijke oppositie in de commissie Defensie.’

Francken vindt dat hij geen geheime informatie heeft gedeeld. ‘Ik heb absoluut geen informatie gedeeld over een lopende missie in het buitenland. Ik zou er nooit aan denken informatie te delen die ­militaire operaties of levens in het gedrang zou kunnen brengen.’