Gascentrale Luminus krijgt vergunning
Foto: carlo coppejans

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan de gascentrale van Luminus in Wondelgem, een van de centrales die wordt uitgebreid in het kader van de kernuitstap.

De centrale aan de Gentse Ringvaart krijgt niet alleen een vergunning voor de verdere exploitatie van de bestaande installatie (390 MW), maar ook voor de uitbreiding ervan met zes nieuwe gasturbines (234 MW), die bedoeld zijn om alleen in periodes van piekverbruik te draaien.

Volgens de deputatie wordt de centrale ingezet in een overgangsfase, wanneer er onvoldoende capaciteit is aan hernieuwbare bronnen of om variaties en tekorten in de energievoorziening op te vangen. Op termijn zouden ze moeten draaien op CO2-arme of -vrije brandstoffen.

Tegen het project waren 39 bezwaren van 604 personen ingediend, maar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie oordeelde gedeeltelijk gunstig. Het negatieve deel had betrekking op het respect van lozingsnormen. Ook de stad Gent adviseerde positief.

De centrale is de eerste waarbij ook de nieuwe voorlopige regels voor de uitstoot van stikstofverbindingen wordt toegepast. Volgens de Oost-Vlaamse deputatie beantwoordt de centrale aan de regels. De uitbating veroorzaakt geen verdere meetbare schade aan beschermd natuurgebied, zelfs niet aan de meeste kwetsbare habitattypes.

Tegen deze beslissing kan nog beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig