Donald Trump kan ten vroegste over zes maanden terugkeren op Facebook
Foto: REUTERS

Donald Trump is in januari terecht door Facebook geschorst. Maar die schorsing had niet voor onbepaalde duur mogen zijn, heeft de Facebook Oversight Board woensdag beslist. Over zes maanden moet Facebook de zaak opnieuw evalueren en de voormalige president eventueel laten terugkeren als dat geen ‘imminent gevaar’ oplevert.

De Facebook Oversight Board is een door Facebook zelf opgerichte maar als onafhankelijk voorgestelde groep experts op het vlak van mensenrechten en vrije meningsuiting. Die moest zich, op vraag van Facebook zelf, uitspreken over de schorsing van Trump door het sociale netwerk. Maar eigenlijk heeft de Toezichtsraad de bal nu teruggespeeld naar Facebook: dat moet volgende maand zelf de knoop doorhakken. Al suggereert de Raad wel sterk, dat Trump straks moet kunnen terugkeren. ‘Als een staatshoofd of hoge overheidsfunctionaris herhaaldelijk berichten heeft gepost die gevaar opleveren op het vlak van internationale mensenrechten, moet Facebook die account blokkeren voor een voldoende lange periode om dreigend gevaar af te wenden’, staat in de woensdag gepubliceerde beslissing. De schorsing moet lang genoeg zijn ‘om wangedrag te ontraden’.

Donald Trump werd van Facebook, Instagram en Twitter gebannen naar aanleiding van de bestorming van het Kapitool op 6 januari. Twitter opteerde voor een permanente ban, maar bij Facebook ging het eerst om 24 uur en vervolgens om een schorsing van onbepaalde duur. Volgens Facebook heeft Trump met zijn berichten waarin hij de meute opzweepte, de regels van het sociale netwerk over het verheerlijken van geweld gebroken.

Eind januari schoof Facebook het heikele dossier toe naar zijn nieuwe Oversight Board of Toezichtsraad, Facebook stelde aan zijn Toezichtsraad twee vragen: ten eerste, is Trump terecht geschorst, op basis van de gebruiksregels van het sociale netwerk? Als de Raad had beslist van niet, dan zou Trump zijn Facebook-account binnen de 7 dagen terugkrijgen. Facebook heeft er zich namelijk toe verbonden om uitspraken van de Raad toe te passen. Maar daarnaast vroeg Facebook ook een advies over de regels aan de hand waarvan het bedrijf in de toekomst moet omgaan met het schorsen van politieke leiders. Dat advies is optioneel: Facebook hoeft het niet te volgen.

De Toezichtsraad moest eigenlijk twee weken geleden al de knoop doorhakken, maar de beslissing werd uitgesteld, officieel omdat de Raad de duizenden door buitenstaanders ingestuurde meningen wilde doornemen.

De Oversight Board had zich tot nog toe uitgesproken over negen kwesties, waaronder de vraag of afbeeldingen van Zwarte Piet terecht door Facebook worden geblokkeerd (jawel, zei de Raad).

Blog

Trump hoeft niet te wachten op de herziening van zijn schorsing door Facebook volgende maand. Hij heeft een alternatief klaar: hij is deze week gestart met een blog op de website van zijn politieke organisatie Save America, op donaldjtrump.com/desk. Hoewel die blog pas dinsdag voor het eerst is gesignaleerd, staan er al tientallen berichten op die dateren vanaf 24 maart. Het is onduidelijk of die blog nu het eigen sociale netwerk is waar Donald Trump en zijn entourage al enkele weken op zinspelen. Je kunt de berichten van Trump leuk vinden of doorposten naar Twitter of Facebook, reageren is nog niet mogelijk.

Begin maart was Trump nog te gast op een Republikeinse conferentie in Florida. Maar intussen is het alweer enkele weken geleden dat hij zijn aanhangers nog eens live toesprak.