De Brusselse politie heeft meer uitleg gegeven bij twee omstreden interventies die plaatsvonden naar aanleiding van ‘La Boum 2’. Volgens heel wat mensen die de beelden zagen, was het politieoptreden onnodig gewelddadig, de agenten menen dat het gebruikte geweld in beide gevallen legitiem was.

De politie had zaterdag niet alleen in Ter Kamerenbos, maar ook buiten het park de handen vol met groepen jongeren. Op beelden die zondag in de loop van de dag op sociale media verschenen, is te zien hoe politie­agenten bij twee incidenten na afloop van het uit de hand gelopen feest in de buurt van het park betogers hardhandig aanpakken, onder meer met pepperspray en een politiehond.

‘Hoewel de beelden uit de context gehaald zijn en de twee interventies in kwestie niet volledig weergeven, hebben ze ons ertoe aangezet een intern onderzoek in te stellen om de feiten volledig op te helderen’, zegt de Brusselse politie. ‘Onze handelwijze bestaat erin dat we elke beschuldiging die tegen ons politiekorps wordt geuit, uitermate ernstig nemen en dit vanuit onze oprechte wil om een vertrouwensrelatie met de bevolking te onderhouden. Aan de hand van de verzamelde elementen kunnen we op dit moment alleen de legitimiteit van de twee op sociale netwerken geposte interventies bevestigen en willen we verduidelijken wat al dan niet visueel werd uitgezonden of weergegeven via diverse kanalen.’

‘Fysiek geïnterpelleerd’

Het eerste incident vond plaats omstreeks 19 uur op de Waterloosesteenweg. Op die filmpjes was te zien was hoe een agent een jonge vrouw traangas in het gezicht spoot, waarna een andere man overmeesterd werd door een politiehond en vervolgens een trap tegen de borst kreeg.

Volgens de politie was bij dat incident een groep agressieve individuen teruggedrongen die projectielen naar de politie gooiden, waarna één agent werd lastiggevallen door zes leden van de groep in kwestie. De agent vroeg hen meermaals afstand te houden en zei dat hij, als dat niet gebeurde, traangas zou gebruiken, aldus de politie. ‘Hij was alleen en zijn bevelen werden niet opgevolgd, dus bracht hij zijn dreigement ten uitvoer, geconfronteerd met de nog steeds agressieve houding van de individuen.’

Daarop werd de agent ‘fysiek geïnterpelleerd’ door een vrouw die zich in de directe omgeving van de groep in kwestie bevond, aldus nog de politie. Die vrouw , medeoprichtster van de organisatie Trace ton cercle/teken je hart, zou de agent uitgescholden hebben, zou ook geweigerd hebben achteruit te gaan en zou op de agent zijn afgestapt, waarop die opnieuw traangas gebruikte.

‘Op dat moment merkte de politieman een verbaal agressieve derde op, die dreigend met een hamer naar hem zwaaide en in zijn andere hand een voorwerp vasthield dat hij niet onmiddellijk kon identificeren’, gaat de politie voort. ‘Hij beval de man het wapen te laten vallen, maar de man gehoorzaamde niet, waardoor hij opnieuw traangas gebruikte. Dit weerhield de man er niet van de hamer in zijn hand te houden. Daarom gebruikte een tweede politieman die tussenbeide kwam ook traangas.’

Volgens de politie hield de man nog steeds zijn wapens – een hamer en een breekmes – vast, waarop een politiehond werd ingezet. ‘Na de interventie met de hond stond de man op en bleef in een zittende positie, waardoor zijn handen niet zichtbaar waren. Een van de intervenieerden ging toen over tot een front kick ter hoogte van de borst om de man te destabiliseren en hem op de meest veilige manier te arresteren. Verschillende projectielen kwamen van verschillende kanten en de politie ging over tot een snelle evacuatie van de man die gerechtelijk was aangehouden.’

Onder invloed

Ook de interventie op de Waaglaan waarbij vijf jongeren werden opgepakt, omstreeks 20.30 uur, zou legitiem geweest zijn. Na een laatste uiteendrijving zagen de politiemensen op de terugweg immers een man die werd lastiggevallen door drie jongens en twee meisjes die zichtbaar onder invloed van alcohol waren en een zekere hoeveelheid alcohol bij zich hadden, klinkt het.

‘Bij het zien van de politiemensen probeerden de jongeren te vluchten. Dat werd verhinderd en toen werden ze fysiek en verbaal agressief tegenover de politiemensen die de omstandigheden waarvan ze getuige waren, wilden ophelderen. De betrokkenen werden niet zonder problemen bestuurlijk aangehouden’, klinkt het.

‘Deze bevindingen vormen de eerste stap van het door ons ingestelde onderzoek, dat ons op dit moment doet vaststellen dat de genoemde interventies volkomen rechtmatig waren’, besluit de politie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig