camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

brief van de dag

Nee, niet elke aanwerving is ‘een soort van discriminatie’

Schepen van o.a. Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie in Gent (Vooruit)

dinsdag 4 mei 2021 om 3.25 uur

Volgens Joren Vermeersch kan de politiek discriminatie op de arbeidsmarkt nooit doeltreffend aanpakken (DS 3 mei). Ik spreek dat graag tegen. Met mensen als Vermeersch aan het roer – die alleen rekenen op bewustwording en zelfregulering – was de slavernij nooit afgeschaft. Wij verkiezen ondertussen universeel erkende morele standaarden boven het louter instrumentele gebruik (laat staan misbruik) van de ene mens door de andere. Het idee dat alle mensen gelijk zijn, is een van die standaarden die het fundament vormen van onze beschaving, inclusief de arbeidsmarkt.

De podcasts van De Standaard