Strengere norm voor stikstof heeft ‘niet onmiddellijk een impact op de veestapel’
‘Vlaanderen zal erg voorzichtig zijn in de vergunningverlening als er een impact is op het stikstofprobleem’, zegt Zuhal Demir (N-VA) Foto: BELGA

De normen voor de uitstoot van stikstof in Vlaanderen worden verstrengd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft daarover nieuwe richtlijnen verspreid. Volgens landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) ‘zal de regeling geen onmiddellijke impact hebben op de veestapel’.

De nieuwe richtlijn was nodig nadat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting het voorlopig stikstofkader onderuit haalde.

De nieuwe richtlijnen zijn een stuk strenger. Voor het arrest gold een minimumdrempel van 5 procent: een project dat het stikstofprobleem in een natuurgebied met meer dan 5 procent verhoogde, kon geen vergunning krijgen.

De nieuwe drempels zijn veel lager: voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0 procent. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat ‘90 procent van de industriële projecten die nu op stapel staan’, zullen kunnen worden gerealiseerd.

De nieuwe richtlijnen zijn tijdelijk om rechtsonzekerheid te vermijden voor lopende projecten. Eind dit jaar moet de regering een definitief stikstofkader vastgelegd hebben. ‘De instructie maakt duidelijk dat Vlaanderen erg voorzichtig zal zijn in de vergunningverlening als er een impact is op het stikstofprobleem’, stelt het persbericht van Zuhal Demir.

De nieuwe richtlijnen komen er na zware onderhandelingen. Want politiek betekenden ze een grote uitdaging. De landbouw en het verkeer zijn in Vlaanderen de grootste verantwoordelijken voor de stikstofverbindingen die natuurgebieden bedreigen. Net die sectoren raken het hart van de Vlaamse economie en daarmee enkele gevoelige snaren in de Vlaamse meerderheid. Die realiteit veroorzaakte spanning tussen Demir en de CD&V. Die partij behartigt traditioneel de belangen van de landbouwers.

Volgens minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is het belangrijk dat de instructies duidelijkheid brengen voor alle sectoren. Al stellen strengere normen zeker de landbouwbedrijven voor ‘grote uitdagingen’. Al maakt de CD&V-minister zich sterk dat de regeling geen onmiddellijke impact zal hebben op de veestapel. Voor wie zijn bedrijf wil uitbreiden of wie een nieuw bedrijf wil oprichten, wordt het zeker moeilijker. ‘De focus komt te liggen op modernisering van de stallen waarmee bijvoorbeeld voor varkens en pluimvee nog grote winsten geboekt kunnen worden op het vlak van beperking van de uitstoot’, aldus nog Crevits.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, reageerde eerder op de dag al ‘opgelucht’ op de beslissing. Volgens het ondernemersnetwerk is een vergunningsstop daarmee, alvast tijdelijk, afgewend. Voka dringt wel aan op een definitieve regeling van het stikstofdossier voor het einde van dit jaar.

‘Zonder rechtszekerheid komen investeringsplannen op de helling te staan. In deze tijden van economische relance moeten we er alles aan doen om investeringen aan te trekken en te laten doorgaan. Daarom is ook een definitief stikstofplan hard nodig’, stelt Voka.