Socialisten dreigen met dividendstop als werknemers geen grotere loonsverhoging krijgen
Melissa Depraetere. Foto: ISOPIX

‘Als de lonen met niet meer dan 0,4 procent kunnen stijgen, leggen wij de blokkering van dividenduitkeringen op tafel’, zegt Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere. Een oorlogsverklaring aan de werkgevers, maar ook aan de liberalen in de regering.

Op het moment dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) nog een wanhoopspoging onderneemt om de loononderhandelingen vlot te trekken, halen de socialisten het zware geschut boven om de werkgevers onder druk te zetten. Ze dreigen toekomstige dividenduitkeringen van de bedrijven aan de aandeelhouders te blokkeren als de werkgevers niet meer soepelheid aan de dag leggen. ‘In de geest van het regeerakkoord zit dat wie hard werkt daarvoor beloond mag worden’, zegt Depraetere in een interview met De Standaard dat vrijdag verschijnt. ‘Waar winst is gemaakt, moeten de mensen die daarvoor gewerkt en risico gelopen hebben, ook beloond worden. Dat is niet meer dan rechtvaardig.’

Maar met die beloning schort het. De werkgevers willen een coronapremie bovenop de 0,4 procent loonsverhoging geven aan een beperkte groep werknemers, terwijl de vakbonden die coronapremie veel ruimer willen toekennen. Als werkgevers en werknemers het niet eens geraken – waar het naar uitziet – komt de bal in het kamp van de regering en wordt onverkort de loonwet toegepast. Dat betekent dat de loonsverhoging beperkt blijft tot 0,4 procent zonder extraatjes. Maar wat in de volksmond de loonwet heet, is officieel de Wet op het Concurrentievermogen. En die wet handelt over veel meer dan lonen alleen. Artikel 14 bepaalt immers dat de regering onder andere ook kan beslissen tot een matiging van andere inkomsten, zoals de dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Die passage is sinds het ontstaan van de wet in 1996 nooit gebruikt. Maar de socialisten halen die passage nu aan de vooravond van 1 mei van stal. Daarmee worden de werkgevers onder druk gezet, maar het is meteen ook een oorlogsverklaring aan het adres van de liberalen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert riep de vakbonden vanmorgen in De ochtend nog eens op om hun achterban ‘realistische verwachtingen te schetsen. Hij beklemtoonde ook nog eens dat de federale regering bij gebrek aan akkoord de marge van 0,4 procent boven op de index zal bevestigen en ‘that’s it.’ Maar dat is dan toch zonder de socialisten in zijn regering gerekend.