Vlaamse gevangenisdirecteurs vinden 24 urenstaking Sint-Gillis ‘compleet onaanvaardbaar’
De gevangenis van Sint-Gillis. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De 24 urenstaking in de gevangenis van Sint-Gillis wordt heel goed opgevolgd, meldt Helmut Vanhoorne van de christelijke vakbond ACV. Slechts één personeelslid per vleugel is dinsdagmorgen aan het werk. De Federatie Vlaamse Gevangenisdirecteurs noemt de staking ‘compleet onaanvaardbaar’.

Maandagavond legde het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis het werk neer na een geval van ernstige agressie door een gedetineerde. Het personeel weigerde daarop het eten rond te delen, waarna de directie met de hulp van een aantal vrijwilligers de bedeling voor haar rekening nam.

Ook dinsdagmorgen wordt de staking goed opgevolgd, zegt vakbondsman Helmut Vanhoorne aan Belga. Per vleugel is er slechts één personeelslid aan de slag, waardoor de politie stand-by is en voor de voedselbedeling waarschijnlijk ook een beroep op de civiele bescherming zal moeten worden gedaan.

‘De gevangenis huisvest momenteel 870 gedetineerden, terwijl dat er tijdens de eerste lockdown nog 720 waren. Bovendien zitten er momenteel acht personen in strafcellen na een geval van agressie. Het loopt de spuigaten uit’, aldus Vanhoorne.

Het Gevangeniswezen zegt begrip te hebben voor de emotie die ontstaat wanneer een collega in de uitoefening van zijn functie gewond raakt. Niettemin ‘betreurt het dat bijna 880 gedetineerden worden achtergelaten zonder enig overleg en zonder dat de regels van de sociale dialoog en de staking worden nageleefd’. Omdat er niet voldoende agenten aanwezig waren, kon maandagavond en dinsdagmorgen alleen voorzien worden in de maaltijdbedeling, bevestigt de administratie. Wel is er politieversterking aanwezig voor de veiligheid.

Binnen de tien dagen zitten vakbonden en directie normaal opnieuw rond de tafel. Behalve de vraag voor extra personeel en werklastvermindering zal ook de veiligheid van het personeel daar worden aangekaart.

‘Te pas en te onpas staking’

De Federatie Vlaamse Gevangenisdirecteurs noemt de 24 urenstaking ‘compleet onaanvaardbaar’. De Vlaamse gevangenisdirecteurs hebben het over een spijtig arbeidsongeval, maar laken dat ‘de vakbonden te pas en te onpas staken, ook wanneer dit absoluut niet aan de orde is’.

‘Dit is zeker niet te verantwoorden vanuit een gezonde syndicale werking’, aldus de Vlaamse gevangenisdirecteurs, die zeggen niet uit te sluiten dat de actie ook gericht is tegen de directie en dus deel uitmaakt van een bewuste strategie. ‘Hopelijk beseffen de vakbonden dat door de gevangenissen op die manier structureel te ontwrichten de veiligheid meer dan ooit in het gedrang komt’, besluit de federatie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig