Verlinden: : ‘Pandemiewet kan antwoord zijn op dwangsommen’
Foto: BELGA

Pas op 18 mei wordt duidelijk of het hof van beroep de Brusselse rechter in kort geding volgt in haar veroordeling van de Belgische staat voor het ontbreken van een pandemiewet. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt dat door het indienen van het ontwerp voor de wet er geen sprake meer kan zijn van dwangsommen.

Het Brusselse hof van beroep besliste om op 18 mei de debatten te heropenen over de wettigheid van de COVID-maatregelen. Het hof zal daarom geen beslissing nemen vóór vrijdag 30 april, de datum waarop de termijn verstrijkt die door de rechter in eerste aanleg aan de staat was toegekend om ‘een einde te maken aan de schijnbare onwettigheid die voortvloeit uit de maatregelen ter beperking van de vrijheden’.

In haar reactie verwijst minister Verlinden naar het advies van de Raad van State van zaterdag over het laatst genomen ministerieel besluit. De afdeling Wetgeving van de Raad van State bevestigt hierin dat de minister van Binnenlandse Zaken op basis van de wet op het politieambt, de wet betreffende de civiele bescherming en de wet betreffende de civiele veiligheid inderdaad bevoegd is om maatregelen te nemen.

Dit betekent dat intussentijd de coronamaatregelen van kracht blijven en er dus ook niets verandert aan de handhaving, aldus de minister. Verlinden wijst er nog op dat met de indiening van het ontwerp van pandemiewet in het parlement de dwangsommen vermeden worden die de rechtbank van eerste aanleg opgelegd had indien tegen 30 april niet de nodige maatregelen genomen werden om een einde te maken aan de vermeende onwettigheid. ‘Dit wetsontwerp, dat morgen in het Parlement wordt toegelicht en besproken alsook het recente advies van de Raad van State, kunnen een antwoord zijn op de vraag van de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg zodat de betaling van de dwangsommen daardoor niet aan de orde is’, schrijft minister Verlinden in haar reactie.

De nieuwe pandemiewet moet de nieuwe wettelijke basis vormen voor de coronamaatregelen, maar het is zo goed als uitgesloten dat die wet nog voor het einde van deze week wordt goedgekeurd door het parlement. Ze wordt immers woensdag voor het eerst besproken in de commissie Binnenlandse Zaken. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak vanmorgen van een spookontwerp, omdat hij de tekst nog altijd niet officieel heeft gekregen. CD&V-Kamerlid Franky Demon repliceerde daarop dat zijn fractie de tekst vanmorgen om 8.42 uur naar de N-VA-fractie had gemaild. Dat is natuurlijk nog net iets anders dan de ‘officiële’ neerlegging van de tekst in het parlement. De tekst kan nu elk moment op de site van de Kamer bekendgemaakt worden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig