De Wever: ‘De brief van El Kaouakibi kwam niet uit de lucht vallen’
Foto: Jan Van der Perre

Op de Antwerpse gemeenteraad schoot de oppositie met scherp op Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepenen Nabilla Ait Daoud (N-VA), Koen Kennis (N-VA) en Jinnih Beels (Vooruit). De Wever verdedigde het bestuur, maar gaf ook toe dat er lessen getrokken moeten worden uit de affaire.

‘Over dit dossier is het laatste woord nog niet gezegd’, merkte gemeenteraadslid Hicham El Mzairh (Vooruit) maandagavond op bij de virtuele gemeenteraad van Antwerpen. Het dossier? De vermeende financiële malversaties bij de vzw Let’s Go Urban (LGU). Dat het laatste woord nog niet gezegd is, staat buiten kijf. Toch hoopten verschillende gemeenteraadsleden meer zicht te krijgen op de rol die de stad Antwerpen gespeeld heeft bij het toekennen van de subsidies en vooral bij de controle ervan. Volgens de audit, die het stadsbestuur zelf had besteld nadat er vermoedens waren gerezen van malversaties, liet de stad steken vallen bij de opvolging van de bouw van het Urban Center.

‘Waar was de controle?’, klonk het unaniem bij de oppositie. ‘En waarom gingen de alarmbellen nooit af?’ Als klap op de vuurpijl was maandag bekendgeraakt dat het stadsbestuur zonder afzonderlijk collegebesluit tegemoet kwam aan de vraag van El Kaouakibi om het Antwerps budget fors te verhogen. Voor een nieuwbouw bij de feestzaal op het Kiel, waar LGU zich samen met andere jeugdorganisaties zou huisvesten, werd nog eens 1,2 miljoen euro extra opgenomen in de meerjarenbegroting na een bedelbrief van El Kaouakibi. ‘Burgemeester, u noemde haar een jukebox vol lege buzzwoorden, maar een jukebox blijft alleen spelen als je er geld in blijft steken en dat hebben jullie gedaan’, repliceerde Imade Annouri (Groen).

‘Slachtoffer niet omwisselen met dader’

De insinuaties dat het stadsbestuur een voorkeursbehandeling gaf aan LGU veegde burgemeester Bart De Wever (N-VA) van tafel. ‘Als er sprake was van een voorkeursbehandeling, dan zou de audit dat hebben vastgesteld.’ Dat er überhaupt een audit besteld is, getuigt volgens De Wever bovendien van hun streven naar transparantie. De burgemeester zette de verdedigingslijn voort, waarin het stadsbestuur slachtoffer werd van een vermoedelijke oplichter. ‘Het is toch niet meer ernstig dat het slachtoffer van de inbraak wordt verwisseld met de dader’, stelde hij.

Al gaf hij ook toe dat er lessen getrokken moeten worden: ‘Het bouwheerschap door derden is de moeder aller fouten geweest.’ Volgens De Wever was het toevertrouwen van het bouwproject aan de vzw zelf ‘goedkoper, sneller en efficiënter’, maar ‘liet het ook ruimte voor misbruik van vertrouwen’. Door personeelsgebrek kon de dienst Vastgoed zijn controletaken niet uitvoeren en ging de verantwoordelijkheid voor het project binnen de stad volledig naar de dienst TV/Jeugd.

Brief

De oppositie had ook vragen bij de persoonlijke brief van El Kaouakibi aan De Wever, waarna LGU nog een schijf van 1,2 miljoen euro ontving. ‘De waarheid is, ik heb niets met die brief gedaan. Die brief is op de hoop gelegd’, zegt De Wever. Vervolgens is de vraag tot budgetverhoging afgewogen tegenover andere, gelijkaardige vragen en werd de schijf toegekend. ‘Die vraag kwam niet uit de lucht gevallen’, herinnert De Wever zich. Tijdens de verbouwen liepen de kosten stelselmatig op. ‘Alles is toen voorgelegd aan de gemeenteraad’, benadrukt De Wever, verwijzend naar de beslissing om het project uit te breiden met een nieuwbouw om zo een boost te geven aan de wijk. ‘We wilden net expansief gaan’, zei hij.

Oppositie teleurgesteld

De oppositiepartijen bleven op hun honger zitten na de antwoorden van De Wever. ‘Het schepencollege kon duidelijkheid brengen, maar dat is niet gebeurd. U sluit politiek de rangen en dat is pijnlijk’, zei Nahima Lanjri van CD&V. ‘U hebt schoorvoetend schuld bekend, maar handelt er niet naar. Dit college staat met de billen bloot’, besluit ze. Groen-fractieleider Imade Annouri stelde dat de controle op de werkingsmiddelen een verantwoordelijkheid is van het college. Hij vindt het dus te makkelijk om de verantwoordelijkheid op de gehele gemeenteraad af te schuiven. Peter Mertens (PVDA) hekelde dan weer het gebrek aan transparantie in het verleden: zijn partij had destijds al vragen bij de budgetten die LGU kreeg, maar kreeg nooit cijfers onder ogen, merkte hij op. Sam Van Rooy (Vlaams Belang) verzocht het stadsbestuur om te stoppen met het investeren in ‘multiculprojecten’ en vroeg om een subsidiebank, die inzicht geeft in de subsidiegelden.

Zowel meerderheid als oppositie – op Vlaams Belang na – is het alvast over één ding eens: de jongeren op het Kiel mogen niet het slachtoffer worden van de hetze. Maar hoe het verder moet met het Urban Center, dat vandaag zo goed als af is, moet nog blijken. De stad zette maandag de samenwerking met LGU alvast stop. De vzw gaat failliet. Het ziet er niet naar uit dat het huidige personeel, eventueel onder een nieuwe naam, aan boord blijft.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in