Pandemiewet komt er deze maand niet meer
Foto: belga

Het parlement zal zich pas woensdag over de ‘aangepaste’ pandemiewet buigen. De ministerraad heeft de tekst nu pas goedgekeurd.

Het lijkt zo goed als uitgesloten dat de federale regering nog deze maand de pandemiewet door het parlement kan loodsen. Normaal gezien zou de aangepaste versie van de tekst morgen in de commissie Binnenlandse Zaken besproken worden, maar commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) heeft die vergadering met een dag verdaagd. De tekst is nu pas bezorgd, waardoor de parlementsleden zich onvoldoende kunnen voorbereiden. Daardoor wordt het onmogelijk om de tekst nog deze maand goedgekeurd te krijgen.

De Brusselse rechter in kort geding had een maand geleden nochtans aangegeven dat de regering voor het einde van april een nieuwe gedegen wettelijk basis zou moeten geven aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom. Die bedraagt 5.000 euro per dag dat die basis er niet is, met een maximum van 200.000 euro. Financieel is dat geen ramp, maar het zou wel flink gezichtsverlies betekenen.

Tenzij de uitspraak wordt gewijzigd door de rechter in beroep. De regering heeft immers beroep aangetekend en de uitspraak wordt nog deze week verwacht.

Volgende wijzingen werden aan het oorspronkelijke ontwerp aangebracht:
- Om te beginnen zullen, in lijn met het advies van de Raad van State, de sanitaire maatregelen in beginsel worden genomen per koninklijk besluit. De maatregelen die geen enkel uitstel dulden, kunnen evenwel worden genomen per ministerieel besluit om dreigend gevaar te vermijden. Daarnaast werd de termijn voor het Parlement om het koninklijk besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt of in stand houdt, te bekrachtigen, verlengd tot 15 dagen. Dit maakt een grondig parlementair debat hieromtrent mogelijk.
?- Wat betreft de maatregelen die een rechtstreekse weerslag hebben op beleidsdomeinen die binnen de bevoegdheid van de deelstaten vallen, werd verduidelijkt dat, behoudens in geval van hoogdringende situaties, de federale regering de betrokken deelstatelijke regeringen vooraf de gelegenheid biedt om overleg te plegen over de gevolgen van deze maatregelen voor hun beleidsdomeinen.
- Verder werd een evenwichtig en proportioneel sanctioneringsmechanisme uitgewerkt, dat meer mogelijkheden biedt om rekening te houden met de specifieke context, omstandigheden of (probleem)situatie van de inbreuk. Tot slot werd de bepaling inzake de verwerking van de persoonsgegevens geschrapt. Er zal worden bekeken voor zover nodig om in dit verband in een passend wettelijk kader te voorzien.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in