Krijgt El Kaouakibi dan toch controlearts op bezoek?
Sihame El Kaouakibi zit al weken in een storm over mogelijke subsidiefraude met haar vzw Let’s Go Urban en andere vzw’s. Foto: Fred Debrock

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi is al maanden afwezig, maar doordat parlementsleden een apart statuut hebben, krijgt ze de volledige vergoeding doorbetaald. Na kritiek heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement beslist om het mogelijk te maken dat langdurig afwezige parlementariërs een controlearts op bezoek krijgen.

Het parlement gaat wel eerst op zoek naar extern juridisch advies, want volksvertegenwoordigers hebben een ander statuut dan loontrekkenden.

El Kaouakibi zit al weken in een storm over mogelijke subsidiefraude met haar vzw Let’s Go Urban en andere vzw’s. El Kaouakibi stapte onlangs uit Open VLD en zetelt sindsdien als onafhankelijke in het Vlaamse halfrond. Ze is intussen wel al zes maanden afwezig in het parlement. Ze heeft daarvoor ook een ziekteattest.

Zes maanden ziek, zes maanden volledig betaald

Maar dat ze intussen wel haar volledige parlementaire vergoeding behoudt, stuit critici tegen de borst. Onder anderen Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens veroordeelde de situatie afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement: ‘Ze is afwezig wegens ziekte, terwijl ze wel blakend van gezondheid persconferenties kan geven, actief kan zijn op sociale media en zelfs op de vastgoedmarkt.’ Er gingen daarom stemmen op om verder te sleutelen aan het statuut van parlementsleden.

Modernisering statuut

Het Uitgebreid Bureau van het parlement heeft de kwestie vandaag besproken. Er is alvast consensus om ‘het statuut van volksvertegenwoordiger verder kritisch onder de loep te nemen’. Omdat er bij volksvertegenwoordigers geen sprake is van een gewone arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, wil het parlement extern juridisch advies inwinnen, ‘zodat er op een juridisch sluitende manier een controlearts gestuurd kan worden bij langdurige ziekte’, laat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) verstaan. ‘Het Bureau wil ook dat er sancties opgelegd kunnen worden bij misbruik en laat dat mee juridisch onderzoeken’, klinkt het.

Daarnaast wil het Vlaams Parlement samen met de andere parlementen werken aan de verdere modernisering van het statuut van volksvertegenwoordigers. Op 9 februari werd er al een interparlementaire werkgroep opgericht die zich moet buigen over het sociaal statuut van parlementsleden. Die werkgroep komt in mei voor het eerst samen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig