Franstalige partijen verwerpen snellere versoepeling in Vlaanderen
Onder meer MR-voorzitter George-Louis Bouchez verzet zich tegen een regionale versoepeling. Foto: Guy Puttemans

De Franstalige partijen verwerpen maandag het voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om eventueel in Vlaanderen de coronamaatregelen sneller te versoepelen omdat de vaccinatiegraad er hoger is.

Jambon zei zondag in De zevende dag dat de politiek zich op een bepaald moment zal moeten buigen over het verschil in vaccinatiegraad in Vlaanderen enerzijds en in Wallonië en Brussel anderzijds, zeker als het gaat over het beslissen over verdere versoepelingen. ‘Als die spreidstand groter wordt, zal dat een element worden waar we beslissingen over gaan moeten nemen’, aldus Jambon. Ook Wouter Beke liet zich eerder ontvallen het idee genegen te zijn.

‘Dat is niet de juiste invalshoek’, zei Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS), daarover maandag op Bel-RTL. België zit in oorlog met het virus, niet in een getallenoorlog, zei hij. De minister benadrukte ook dat België bijzonder klein is en dat er heel wat uitwisselingen zijn. Collignon noemt de uitspraken van Jambon ‘onbezonnen’ en wijst er op dat ‘Wallonië het beter doet wat betreft de tweede dosis’.

Bouchez: ‘Dit is een slakkenrace’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt op LN24, ‘het communautariseren van de gezondheidscrisis nogal betreurenswaardig’. ‘Ons land is zo klein, de bevolkingsdichtheid is zo groot’ dat we moeten proberen om op het hele grondgebied dezelfde regels na te leven. Andere regels vastleggen, zoals dat het geval was bij de avondklok, kan alleen maar ‘onze medeburgers verwarren’ en leiden tot spot tegenover de politiek.

Als er andere regels zouden komen, zou dat eerder op het niveau van een stad of een gebied moeten zijn, maar niet per gewest, zegt Bouchez. Die relativeert ook de verschillen in vaccinatie tussen het noorden en het zuiden van het land. ‘Het is eigenlijk de slakkenrace, maar je kunt niet zeggen dat het de helft scheelt.’

Bouchez ontkent echter niet dat er moeilijkheden zijn bij de vaccinatie. ‘We moeten dat groep per groep analyseren en bij doelgroepen waar het ingewikkelder ligt, aan pedagogiek en onderwijs doen.’

Prévot: ‘Pandemie communautariseren’

Bij het CDH merkt voorzitter Maxime Prévot op dat Jambon zegt dat hij het versoepelen wil versnellen, terwijl Ecolo hem ervan beschuldigt op de rem te staan. Hij verwijst daarmee naar de felle kritiek van de Franstalige minister van Cultuur Bénédicte Linard (Ecolo), die dit weekend haar ongenoegen uitte over het feit dat de Vlaamse minister-president het plan om de cultuursector opnieuw te openen niet steunde op het Overlegcomité.

‘Het communautariseren van de pandemie, verzwakt onze gemeenschappelijke sterkte om die te bestrijden. Het virus houdt geen rekening met deze politieke overwegingen’, zei Prévot op Twitter.

Voor zijn collega bij Défi, François De Smet, is de lagere vaccinatie in Wallonië en Brussel een reëel probleem dat niet ontweken mag worden. ‘Maar door van al het hout pijlen te maken in deze gezondheidscrisis, bevestigt het nationalisme dat op zichzelf terugplooien en egoïsme hun enige projecten zijn. Jammer’, merkte hij op.