Vlaamse regering keurt initiatieven jeugdhulp goed
Foto: Kristof Vadino

Vlaams minister voor welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigt aan dat de Vlaamse regering brood ziet en investeert in de initiatieven ‘Eén gezin - één plan’ en de gezinshuizen van SOS Kinderdorpen, waar kinderen uit hetzelfde gezin kleinschalige opvang vinden. Verder zal de Vlaamse regering de rechtspositie van minderjarigen in de gesloten opvang aanpassen.

De ambitie van de Vlaamse jeugdhulpsector om elk gezin zo nabij mogelijk en op maat hulp te bieden krijgt een duwtje van de Vlaamse regering. Daarbij ligt de focus op meer samenwerking, tussen hulpverleners van verschillende organisaties maar ook tussen het agentschap Opgroeien en de lokale besturen. Ook een nauwere samenwerking tussen jeugdhulp en jeugdwerk en tussen onderwijs en vrije tijd ‘is cruciaal’, meldt het persbericht van Beke.

‘Eén gezin - één plan’

Daar moet het initiatief ‘Eén gezin - één plan’ toe leiden. In verschillende regio’s lopen al pilootprojecten. Hulpverleners uit diverse organisaties binnen de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en de sector voor personen met een beperking werken samen met het gezin en hun netwerk een plan uit om de gezinsproblemen aan te pakken.

Na een initieel budget van bijna 15 miljoen euro volgt een bijkomende investering van meer dan 9 miljoen euro om ‘Eén gezin - één plan’ uit te rollen over heel Vlaanderen. Volgens de minister draagt ‘de formule’ bij tot het vormen van ‘zorgzame buurten’.

Kleinschalige opvang in een ‘gezinshuis’

SOS Kinderdorpen ging in 2020 aan de slag met projectsubsidies om een gezinshuiswerking op te starten. Binnen een gezinshuis vangt een geschoolde professional bij hem of haar thuis jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar op, met ondersteuning van een ‘contextbegeleider’.

Vaak gaat het om broers en zussen die samen een plek nodig hebben, of kinderen met extra zorgnoden. De gezinshuizen zouden rust en stabiliteit bieden. De focus ligt op een terugkeer naar huis. De Vlaamse regering investeert opnieuw 300.000 euro aan projectsubsidies om het pilootproject te verlengen tot eind 2021.

Duidelijkere rechten voor minderjarigen in gesloten opvang

Het Steunpunt WVG evalueerde de huidige Vlaamse interne rechtspositie van minderjarigen. De Vlaamse regering engageert zich nu om de aanbevelingen op basis van het onderzoek om te zetten in wetgeving.

De voorgestelde aanpassingen bepalen onder meer dat jongeren zo dicht mogelijk bij hun vaste woonplaats moeten worden opgevangen. Verder worden de regels rond afzondering en kamermomenten en de rechten op het vlak van vrije tijd duidelijker bepaald. De eerste teksten worden verwacht in september 2022.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig