Theo Francken en vier andere kopstukken leiden N-VA naar 2024
Foto: Jan Van der Perre

De N-VA heeft de contouren vastgelegd van een groot ideologisch partijcongres in 2023. Voorzitter Bart De Wever schuift daarvoor vijf thema’s en evenveel coördinerende kopstukken naar voor.

Vanmiddag hield de N-VA een – digitale – partijraad. Voorzitter Bart De Wever deed daarbij aan zijn partijbasis het traject uit de doeken richting een groot inhoudelijk ledencongres in het voorjaar van 2023, het eerste sinds 2014. De uitkomst van het congres zal de basis vormen voor de verkiezingscampagne van 2024, een jaar waarin Vlaams, federaal, Europees, gemeentelijk en provinciaal gestemd wordt.

De Wever bakende in samenspraak met zijn dagelijks bestuur (met daarin ondervoorzitters Valerie Van Peel en Lorin Parys) vijf thema’s af, die weergeven waarop de partij de komende jaren wil inzetten. Die worden voorgezeten door vijf N-VA’ers, figuren die de partij - naast haar ministers - een prominente rol toedicht in 2024.

Duurzaam, welvarend, warm, kordaat

Het eerste thema is ‘Duurzaam Vlaanderen’, waarmee de N-VA haar onderscheidende positie in het klimaat- en energiedebat wil scherpstellen. Daaronder valt onder meer een pleidooi voor kernenergie, maar ook thema’s als natuur, mobiliteit, innovatie en ruimtelijke ordening (zoals de bouwshift). Vele onderdelen hiervan heeft Vlaams minister Zuhal Demir in haar portefeuille.

Voorzitter van het thema wordt Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, die zo op koers ligt om bij de verkiezingen opnieuw kopvrouw te worden in Oost-Vlaanderen en Gent (bij de gemeenteraadsverkiezingen).

Onder ‘Welvarend Vlaanderen’ catalogeren de Vlaams-nationalisten arbeidsmarktbeleid, efficiënte overheid, economische relance en fiscaliteit en begroting. Ook onderwijs hoort hierbij, een onderwerp waar de partij al enige tijd sterk op inzet en met Ben Weyts nu ook de bevoegde minister voor levert. Voorzitter hier is ondervoorzitter en Vlaams Parlementslid Lorin Parys.

Zijn collega en Kamerlid Valerie Van Peel coördineert het thema ‘Warm Vlaanderen’. Daaronder valt onder meer gezondheidszorg (en de volledige defederalisering ervan die de N-VA wil), welzijn, armoede en gelijke kansen.

Als vierde thema schuift de partij ‘Veilig en Kordaat Vlaanderen’ naar voor, met materies als migratie, veiligheid, identiteit, defensie en justitie. Het is Kamerlid en oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken die dit thema in handen krijgt. Ondanks het missen van het ondervoorzitterschap van de partij is voor het stemmenkanon, zoals verwacht, wel degelijk nog een prominente rol weggelegd.

Politiek vernieuwing

Haar confederale en andere institutionele plannen hangt de N-VA aan de kapstok ‘Staat van Vlaanderen’. Coördinator is Kamerlid en West-Vlaming Sander Loones, die in 2014 al medearchitect was van de confederaal model dat de partij wil doorvoeren. Binnen de N-VA valt te horen dat aan die blauwdruk weinig zal wijzigen. ‘Het gaat eerder om verfijning en actualisering’, klinkt het.

Ook voorstellen rond bijvoorbeeld de versterking van de vrije meningsuiting horen hierbij, net als buitenlands beleid en het luik politieke vernieuwing, zoals het voorstel van De Wever om een electoraal meerderheidsstelsel in te voeren.

Vivaldi tegenhouden

De bedoeling is dat de vijf voorzitters nog dit voorjaar starten met rond zich specialisten van binnen de partij te verzamelen. In september hoopt de partij de eerste fysieke werkgroepen te kunnen organiseren. In 2022 komen er dan themasessies met externe sprekers, zoals de partij ook deed in de aanloop naar de verkiezingen van 2019.

In september 2022 moet het inhoudelijke werk rond zijn, waarna de partijbasis nog kan amenderen. Een grote voorafgaande ledenbevraging komt er niet. In mei 2023, een jaar voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, staat het eigenlijke congres dan gepland. Via bovenstaand strijdplan wil De Wever in 2024 de voortzetting van de Vivaldi-regering tegenhouden en een groot institutioneel akkoord met de PS sluiten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in