EMA: Voordelen AstraZeneca-vaccin groeien mee met leeftijd en infectiegraad
Foto: AP

Hoe ouder de patiënt en hoe hoger covid-19-infectiegraad in de gemeenschap, des te groter worden zijn de voordelen van het vaccin van AstraZeneca. Dat stelt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vandaag vast in een nieuwe analyse van het vaccin.

De Europese Commissie had het EMA om een update gevraagd nadat het twee weken geleden tot de conclusie was gekomen dat er in zeldzame gevallen een uitzonderlijke bijwerking kon optreden. Het ging dan om een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Dit komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de risico's, zei het EMA, een boodschap die het nu herhaalt. Desondanks wilden verschillende EU-landen - ook België - meer informatie krijgen over de potentiële risico's per leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren. Aangezien het risico voor jongere mensen het grootst zou zijn, werd, in afwachting van het antwoord van het EMA, het vaccin vier weken lang enkel aan 55-plussers toegediend.

Op basis van de beschikbare data is het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie gekomen dat de baten van het vaccin groter worden als de patiënten ouder worden. De voordelen worden ook groter als de graad van infectie met covid-19 toeneemt. Over de voordelen en risico's naargelang het geslacht, kan het EMA niets zeggen. Daarvoor beschikt het over te weinig gegevens.

Ook over het risico op bloedstolsels na toediening van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin, en of dat risico groter of kleiner is dan na toediening van de eerste dosis, kan het EMA niet in detail treden. Daarvoor zijn er eveneens niet genoeg gegevens beschikbaar, in de eerste plaats omdat er momenteel nog maar weinig mensen twee dosissen ontvangen hebben.

Het EMA blijft daarom bij zijn aanbeveling om de twee dosissen met een interval van vier tot twaalf weken toe te dienen.

Het zijn de Europese lidstaten die nu moeten beslissen over de verdere toediening van het vaccin. In België werd na de vorige studie van het EMA beslist om het vaccin gedurende vier weken enkel nog aan mensen van 56 jaar en ouder toe te dienen. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist zaterdag of die leeftijdsgrens wordt aangehouden.