Biden schrapt fiscale gunsten voor miljonairs
Democratisch president Joe Biden. Foto: reuters

Joe Biden houdt woord: hij is van plan de rijken zwaarder te belasten, om met de opbrengsten armoede te bestrijden.

Krijgt Warren Buffett eindelijk zijn zin? Diens klacht uit 2003 is illustratief geworden voor de onrechtvaardige kantjes van het Amerikaanse belastingsysteem. ‘Mijn secretaresse betaalt naar verhouding ...