De Verenigde Staten willen tegen 2030 hun uitstoot van broeikasgassen ten minste halveren in vergelijking met 2005. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden aangekondigd op de virtuele klimaattop met 40 wereldleiders. Verschillende andere wereldleiders volgen zijn voorbeeld.

Het ‘ambitieuze nieuwe doel’ van de president geeft de Amerikaanse regering een belangrijk drukmiddel zodat ook andere landen meer inspanningen doen, klinkt het bij het Witte Huis. De klimaattop van Biden geldt als een voorbereiding voor de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar.

‘Dit is een beslissend decennium’, zei Biden in zijn openingsspeech. ‘De VS wachten niet af, we ondernemen actie.’ De president waarschuwde voor ‘de kosten van niets doen’. ‘De tekenen zijn onmiskenbaar, de wetenschap is onbetwistbaar. De kosten van niets doen lopen op’, zei Biden donderdag in het Witte Huis. ‘We moeten actie ondernemen, wij allemaal. En we moeten ons haasten. Geen enkel land kan deze crisis alleen oplossen.’ Volgens Biden zijn er ook economische kansen te grijpen. Hij verwees onder meer naar een energietransitie en de uitbreiding van elektrische wagens en andere vervoersmiddelen. Door daarin te investeren, worden volgens hem miljoenen goedbetaalde banen gecreëerd.

Met die nieuwe doelstellingen houdt de regering-Biden zich aan de verbintenissen die zijn vastgelegd op de klimaattop van Parijs van 2015. Daar is afgesproken dat de leden hun klimaatdoelstellingen elke vijf jaar moeten herzien.

Wereldleiders volgen

De Chinese president Xi Jinping herhaalde China’s klimaatbeloftes, waaronder de overgang naar duurzame energie. Tegen 2060 wil het land koolstofneutraal zijn. China beloofde om zijn steenkoolverbruik vanaf 2025 te verminderen en strenge controles te zullen uitvoeren op de steenkoolcentrales. Tijdens het huidige vijfjarenplan tot 2025 moet de toename van steenkool ‘strikt worden beperkt’ en in het volgende plan tot 2030 zal de fossiele brandstof ‘geleidelijk worden verminderd’, zei hij. Xi herhaalde zijn belofte dat China tegen 2060 koolstofneutraal wil zijn, al benadrukte hij dat het ‘buitengewoon zware inspanningen vergt’. China wil graag samenwerken met de internationale gemeenschap.

Volgens de Russische president Vladimir Poetin moet de hele wereld de krachten bundelen . ‘Uit de discussie tussen de 40 staatshoofden en regeringsleiders blijkt hoezeer wij allen de bezorgdheid delen over de klimaatverandering’, zei hij.

Ook de Britse premier Boris Johnson nam al het woord. Hij is in geen tijd uitgegroeid tot een van de groenste regeringsleiders ter ­wereld. Deze week maakte Johnson ­bekend dat de Britse uitstoot tegen 2035 met liefst 78 procent gedaald moet zijn. Daarmee wil het de grootste inspanning om in 2050 klimaat­neutraal te worden, naar voren ­halen. Johnson noemt de beloft van Biden dan ook een game changer.

Canada komt met een ambitieuzere doelstelling: tegen 2030 wil het land zijn uitstoot verminderen met 40 tot 45 procent in vergelijking met 2005. In 2050 moet het land klimaatneutraal zijn. Brazilië streeft tegen 2050 koolstofneutraliteit na, dat is tien jaar vroeger dan eerder aangekondigd. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro beloofde ook de illegale ontbossing in zijn land tegen 2030 te beëindigen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres roept op tot concrete stappen en pleit voor een wereldwijde coalitie voor klimaatneutraliteit. Hij vindt dat alle landen, regio’s en steden, maar ook bedrijven en industrieën betrokken moeten worden. Belastingen op CO2-emissies zijn een optie, kolen en olie mogen volgens Guterres niet langer gesubsidieerd worden.

Gevolgen

In 2015 hadden de Verenigde Staten, onder toenmalig president Barack Obama, toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Klimaatorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hadden de nieuwe Amerikaanse regering opgeroepen om te streven naar een vermindering met ten minste 50 procent als nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030.

Een halvering van de Amerikaanse uitstoot zou grote gevolgen hebben voor de economie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet dan flink worden teruggeschroefd, schrijft The New York Times. Het is ook nog onduidelijk of er voldoende politieke steun is om zulke drastische hervormingen door te voeren. Republikeinen hebben al sceptisch gereageerd.

De strijd tegen de klimaatverandering is een van de prioriteiten van Biden. Een van de eerste zaken die hij deed als president was een decreet ondertekenen waarmee de VS zich opnieuw aansloten bij de klimaatovereenkomst van Parijs. Onder voormalig president Donald Trump stapten de VS uit dat akkoord.

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben dinsdagnacht een akkoord bereikt over een bindende klimaatwet die de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent (in vergelijking met 1990) moet indijken.