De belastingverrassing voor ‘coronawerklozen’ die was voorspeld
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) belooft dat donderdag iedereen via Tax-Calc zal kunnen simuleren wat hij zal moeten bijbetalen of zal terugkrijgen Foto: BELGA

Een grote groep tijdelijk werklozen zal bij de belastingafrekening meer moeten bijbetalen of minder terugkrijgen dan gewend. Deze groep betaalt nu bij wat vorig jaar minder werd ingehouden.

‘De betrokken belastingplichtigen zullen geen extra belastingen betalen’, herhaalde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op 25 maart nog eens in de Kamer. Marco Van Hees (PTB/PVDA) verweet ...