Uitkeringen kunnen eindelijk opgetrokken worden
Archiefbeeld. Foto: Belga

Vakbonden en werkgevers hebben vandaag unaniem ingestemd met een regeringsvoorstel voor de tweejaarlijkse verhoging van de uitkeringen. De werkgevers die het overleg daarrond op de lange baan hadden geschoven, zijn nu toch overstag gegaan omdat de regering klare taal spreekt over de loonopslag voor werknemers in de privésector.

‘We zijn akkoord gegaan met de verdeling van de welvaartsenveloppe omdat de regering klaar en duidelijk heeft laten weten dat ze zelf de loonmarge van 0,4 procent voor de komende twee jaar zal opleggen als de sociale partners er tegen 1 mei niet in slagen om een loonakkoord te bereiken’, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. ‘We weten nu dat instemmen met de welvaartsenveloppe niet gelijk staat met het tekenen van een blanco cheque.’

De werkgevers zijn alvast vragende partij om nog voor begin mei afspraken te maken over een loonakkoord. De vakbonden die tot nu toe geen heil zagen in onderhandelingen over een maximale loonmarge van 0,4 procent, hoeden zich ervoor een nieuwe overlegronde al van meet af aan af te schieten. ‘De regering heeft ons gevraagd om samen te zitten. Dat zullen we dan ook doen, maar dat betekent niet dat het een resultaat zal opleveren’, stelt de woordvoerder van de christelijke vakbond.

Eenmalige vergoeding

De werkgevers gaan ervan uit dat er onder meer gepraat kan worden over een eenmalige en tijdelijke vergoeding voor werknemers in bedrijven die goed gepresteerd hebben. Bij de vakbonden zijn ze dan weer vragende partij om het te hebben over de minimumlonen en de verlenging van landingsbanenprogramma’s.

Tot op vandaag hebben de kopmannen van vakbonden en werkgevers zo goed als niet overlegd over de loonevolutie voor dit en volgend jaar. ‘Er is inderdaad heel veel tijd verloren gegaan’, erkent Unizo-topman Van Assche.

De hamvraag is of er dan in amper tien dagen tijd plots wel een overeenkomst over de lonen uitgedokterd kan worden. De regering-De Croo heeft de sociale partners nog tot 1 mei – de Dag van de Arbeid – de kans gegeven om de violen te stemmen.

Snelle loonafspraak perfect mogelijk

Volgens de topman van het VBO, Pieter Timmermans, kan die timing nog gehaald worden. ‘Het is kort, maar als er aan beide kanten de wil is om afspraken te maken, moet zo’n overleg niet lang duren’. Hij put moed uit een afspraak uit 2008 over de collectieve loonpremie (cao 90). ‘Dat was in een week tijd geregeld.’

Zowel bij de werkgevers als de vakbonden luidt het dat met de beslissing over de welvaartsenveloppe alvast een groot dossier van tafel is dat zwaar woog op de loongesprekken.

Daarvoor was wel een tussenkomst van de regering nodig. Maar de sociale partners laten verstaan dat het regeringsvoorstel voor een groot deel van de uitkeringen zoals voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekte eigenlijk een deelakkoord van de sociale partners overneemt. Voor de aanpassing van de werknemerspensioenen en de werkloosheidsuitkeringen verkoos de regering zich te spiegelen aan het akkoord dat de bonden en de werkgevers begin 2019 sloten over de toenmalige welvaartsenveloppe.

Deze keer trekt de regering 65,2 miljoen euro uit om de uitkeringen voor de werknemers op te trekken.

1.500 euro minimumpensioen in zicht

De verhoging van de uitkeringen is een lange waslijst van maatregelen geworden. Bij de socialistische vakbond zijn ze vooral tevreden over de verhoging van de minima in de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen. En volgens het ABVV zijn we in ons land nu ook goed op weg om tegen 2024 het minimumpensioen op te trekken tot 1.500 euro netto. De christelijke vakbond wijst erop dat de welvaartsenveloppe de lijn voortzet om voorrang te geven aan uitkeringen die het verst verwijderd zijn van de Europese armoedegrens. Zoals de minimumuitkeringen voor gezinshoofden onder wie een steeds grotere groep alleenstaande ouders.

Alleenstaande ouders kunnen ook rekenen op een stijging van de uitkering voor thematische verloven zoals ouderschapsverlof of zorg voor een kind.

Minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), meldde in een reactie dat het unanieme advies van de sociale partners, ‘een sterk signaal is’. Hij hoopt dat het ook bijdraagt om tot een afspraak te komen tijdens het tweejaarlijkse loonoverleg.