Bij archeologische opgravingen voor een nieuw huizencomplex in Engeland, werden restanten gevonden van een Romeins huis. Het was waarschijnlijk een villa, dat later misschien voor religieuze doeleinden werd gebruikt. De projectontwikkelaar zal niet over de restanten bouwen, maar ze bewaren in een publieke ruimte.