Twee vossenwelpjes werden op 26 maart binnengebracht in het opvangcentrum voor wilde dieren in Kapellen, ze wogen slechts 150 gram. Ze sterken aan in het centrum, en eens ze kunnen zien, lopen en vast voedsel eten, worden ze terug in de natuur vrijgelaten. Het centrum raadt iedereen aan geen vos in huis te nemen, de kans dat ze dragers zijn van de vossenlintworm is reëel.