Na de vernietigende audit van Let’s Go Urban stelt het Antwerpse stadsbestuur de organisatie formeel in gebreke. Als ze binnen een week geen duidelijkheid kan verschaffen, wordt de samenwerking stopgezet. ‘Ik denk niet dat ze die gaat kunnen geven’, reageert burgemeester Bart De Wever (N-VA) op ATV. De Antwerpse oppositie eist ondertussen duidelijkheid over de politieke verantwoordelijkheid.

Volgens het auditrapport van de Stad Antwerpen zou er voor minstens 260.000 euro subsidiegeld oneigenlijk gebruikt zijn bij Let’s Go Urban. ‘De audit toont aan dat er op een totaal van 3.354.920 euro investeringstoelagen een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro’, stelt het stadsbestuur in een persbericht. ‘Een bedrag van 115.531 euro is nog verder te onderzoeken. Ook toont de audit aan dat binnen de werkingstoelagen een bedrag van 120.251 euro onvoldoende onderbouwd werd.’

Het schepencollege spreekt van ‘mogelijke malversaties’. ‘Het verslag is daarom ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten.’

Het college heeft ook beslist om Let’s Go Urban in gebreke te stellen, waarna de raad van bestuur zich nog kan verdedigen. Pas daarna kan de stad eventueel de stekker uit het project trekken. ‘Om eerlijk te zijn: ik denk niet dat ze antwoorden kunnen geven’, verklaarde Antwerps burgemeester Bart De Wever aan ATV. De stad wil ook onterecht aangewende middelen terugvorderen.

‘Het heeft er alle schijn van dat wij net zoals andere publieke overheden en ook private bedrijven wellicht zijn opgelicht door de betrokken vzw’, zegt De Wever.

Verantwoordelijkheid

‘De auditdienst stelt vast dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opvolging binnen stedelijke diensten te kwader trouw was’, stelt het stadsbestuur. ‘Het onderzoek toont wel aan dat er in de opvolging van LGU Academy onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten, waardoor niet altijd de juiste expertise werd aangewend. Daarnaast werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende geëscaleerd tot op directieniveau.’

De stadsdienst doet wel aanbevelingen om de controlemechanismen van de stad aan te scherpen. ‘De stad maakt onder meer werk van een digitaal toegankelijke en transparante subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring.’

Het college keurde daarvoor in november 2019 een plan van aanpak goed, klinkt het.

Klacht

De PVDA dient een klacht in bij het Antwerpse integriteitsbureau tegen het Antwerpse stadsbestuur. ‘Als mevrouw El Kaouakibi haar eigen jaarloon inderdaad verhoogd heeft tot 100.000 euro per jaar, moet het stadsbestuur daarvan ook op de hoogte zijn geweest’, zegt Peter Mertens, fractieleider van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Wij willen dat de politieke verantwoordelijkheid van het college zelf aan het licht wordt gebracht. Zij zijn het die over deze middelen beslisten en de controle moesten organiseren.’

Ook Groen vraagt volledige transparantie en wijst op de politieke verantwoordelijkheid van de toenmalige schepenen van Jeugd en Financiën.

Tegen El Kaouakibi loopt een gerechtelijk onderzoek voor mogelijk misbruik van subsidies. Volgens haar advocaten is er alleen sprake van een gebrekkige boekhouding en is er geen kwaad opzet in het spel.