Coronajaar leidt tot donkere cijfers over huiselijk geweld, depressie en eenzaamheid
Vooral jongvolwassenen worden tijdens de pandemie getroffen door angst en depressie. Foto: Fred Debrock

De nieuwe gezondheidsenquête van Sciensano schetst de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid.

Behalve ­alleenstaanden en ­lager­opge­leiden worden vooral jongvolwassenen tijdens de pandemie getroffen door angst en depressie. Ook de index voor levenstevredenheid laat zorgwekkende ­resultaten zien, opnieuw vooral voor jong­volwas­senen: 46 procent vindt zijn leven momenteel (zeer) onbevredigend, tegenover slechts 11,5 procent in 2018.

Een derde van de volwassen bevolking voelt zich ernstig eenzaam. Daarbij gaat het net iets ­vaker over vrouwen en over de leeftijdsgroep 50-64 jaar.

Een op de tien personen geeft aan het afgelopen jaar zelfmoordgedachten te hebben gehad.

Ook huiselijk geweld neemt toe. In maart gaf 6 procent van de ­samenwonende volwassenen aan slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, en bij een op de drie slachtoffers gebeurt dat meer dan gewoonlijk.

Vaccinatiebereidheid

Verder blijkt uit de enquête dat de vaccinatiebereidheid nog ­altijd het laagst ligt in Wallonië (13 procent twijfelt, 10 procent wil niet gevaccineerd worden), gevolgd door Brussel (10 procent - 5 procent). In Vlaanderen gaat het respectievelijk om 6 en 4 procent. Het gaat vooral om mensen binnen de leeftijdsgroep 18-49 jaar.

Sinds 2 april 2020 organiseert Sciensano online Covid-19-gezondheidsenquêtes - dit is de zesde editie. Er namen 20.410 volwassen Belgen deel.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat een op de vier deelnemers van de enquête het afgelopen jaar zelfmoordgedachten hebben gehad, maar die cijfers kloppen niet. Het gaat om 12 procent van de ondervraagden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig