Charles Michel gaat diep door het stof na ‘sofagate’
Foto: REUTERS

Met gebogen hoofd hoopt Europees president Charles Michel sofagate zo snel mogelijk af te sluiten.

Charles Michel heeft de voorbije dagen de handen vol gehad om de vrede te herstellen met zijn collega Ursula von der Leyen. Voorlopig is er een staakt-het-vuren afgesproken. Michel hoopt dat hij genoeg berouw heeft getoond om zonder te veel kleerscheuren verder te kunnen gaan.

In elk geval ging hij diep door het stof. Zijn boetedoening begon afgelopen weekeinde met een interview aan enkele Europese kranten. De bedoeling was dat hij vooral zou spreken over de economische uitdagingen waarvoor de EU staat, maar de uitdijende verontwaardiging over de manier waarop Von der Leyen in An­kara was behandeld, maakte dat hij vooral daarover werd ondervraagd. Michel deed zijn uiterste best een berouwvolle toon aan te slaan.

Maandagavond zat hij samen met de Commissievoorzitster. Over dat gesprek werd officieel niets meegedeeld, maar de entourages van beide partijen deden na afloop hun best hun verhaal te vertellen. Aan de kant van de Commissie klonk het dat Von der Leyen nogmaals had gezegd dat ze nooit meer op zo’n manier te kijk gezet wilde worden. Michels woordvoerders beklemtoonden dan weer dat de president zeer veel spijt had.

Met die boodschap trokken beiden naar de voorzitter en de fractieleiders in het Europees Parlement. Ook aan hen zei Michel dat hij tot elke prijs wil voorkomen dat iemand de EU nog eens uit elkaar speelt. Of hij het incident zo voorgoed heeft kunnen afsluiten, moet de toekomst uitwijzen. In elk geval zal ook het voltallige Parlement beiden nog eens aan de tand voelen. Dat gesprek staat volgende week gepland.