Mahdi wil asielzoekers tewerkstellen in de zorg
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V). Foto: Belga

Een 200-tal asielzoekers zou in de zorg kunnen werken. Dat blijkt uit een eerste intensieve bevraging door Fedasil, op vraag van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V).

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), liet onderzoeken of asielzoekers uit de opvangcentra taken in de zorg kunnen opnemen. Uit een eerste bevraging door Fedasil blijkt nu dat zo’n 200 asielzoekers daarvoor in aanmerking komen.

De meesten onder hen zijn vrouwen jonger dan 35 die in hun land van herkomst taken in de zorg, verloskunde of verpleegkunde uitvoerden. Iets minder dan de helft behaalde daarvoor minder dan vijf jaar geleden een geschikt diploma. De overige geschikte kandidaten hadden meer dan vijf jaar beroepservaring.

Van de om en bij de 200 geschikte kandidaten spreekt ongeveer de helft Nederlands. 32 procent spreekt Frans. Ze komen in aanmerking voor een arbeidskaart omdat ze tijdelijk verblijfsrecht hebben. Sommigen willen zich ook op vrijwillige basis inzetten. Het hebben van een job geeft hen een zinvolle dagbesteding, geven sommigen aan in de bevraging.

Ondanks de praktische bezwaren rond het erkennen van buitenlandse diploma’s en de opleiding op de werkvloer, vindt Mahdi het nuttig om te weten dat deze mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hij heeft zijn diensten ook gevraagd om te onderzoeken of asielzoekers als vrijwilliger ingeschakeld kunnen worden in vaccinatiecentra.